Kammarrätten i Stockholm
2017-10-11
Målnummer 4903-17

17-åringen har ett socialt nedbrytande beteende och är placerad på ett HVB-hem med stöd av 3 § LVU. Oaktat att den unge samtycker till vårdplanen och att han på HVB-hemmet skött sig bra ändrar inte hovrättens bedömning av LVU-vården ska bestå.

Tidigare frivilliga vårdinsatser har inte lett till att hans destruktiva utveckling kunnat brytas, tvärtom har han försatt sig i situationer som inneburit en stor fara för hans liv och hälsa.

Trots att 17-åringen har skyddade personuppgifter då det finns en hotbild mot honom har han exempelvis själv valt att söka upp de områden där han är eftersökt av personer som vill honom illa. Han är dessutom impulsiv och riskbenägen och har svårt att förutse konsekvenserna av sitt handlande.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Hur gör man med information och umgänge vid växelvist boende?

Hur ska jag göra när mamman till min son ändrar tider på tex BVC utan att berätta det? Eller inte berättar för mig förrän efteråt att vår son tvingats uppsöka akut sjukvård?

Även högtider är ett problem. Det första året efter separationen har sonen tillbringat samtliga högtider hos sin mamma. Och nu till jul önskar jag att sonen är hemma hos mig på julafton, även om det är "mammas vecka". Vad rekommenderas där?

Svar:

Läs mer...