Kammarrätten i Jönköping
2017-10-16
Målnummer 2070-17

Kammarrätten anser att två barn födda -03 och -05 ska beredas LVU-vård. Barnen har berättat att de känner sig förminskade i sin mammas hem och att de är rädda för att göra fel inför henne och att bli bestraffade. De har även bestämt uttryckt att de inte vill bo hos henne. Uppgifterna har dessutom delvis bekräftats av ett vittne.

Vad mamman har anfört ger, enligt kammarrättens mening, uttryck för att ett återskapande av hennes relation till barnen ska ske helt på hennes villkor. Detta visar att det finns en brist i hennes förmåga att möta och förhålla sig till barnen och det finns en sådan allvarlig relationsstörning som utgör grund för vård enligt 2 § LVU.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Hur gör man med information och umgänge vid växelvist boende?

Hur ska jag göra när mamman till min son ändrar tider på tex BVC utan att berätta det? Eller inte berättar för mig förrän efteråt att vår son tvingats uppsöka akut sjukvård?

Även högtider är ett problem. Det första året efter separationen har sonen tillbringat samtliga högtider hos sin mamma. Och nu till jul önskar jag att sonen är hemma hos mig på julafton, även om det är "mammas vecka". Vad rekommenderas där?

Svar:

Läs mer...