Kammarrätten i Göteborg
2017-10-09
Målnummer 3666-17

Oaktat att mamman nu har separerat och flyttat från pappan anser hovrätten att LVU-vården ska fortsätta av barnen, idag tre och sju år gamla. Att två förundersökningar inletts mot pappan men lagts ned i brist på bevis ändrar inte bedömningen.

Sjuåringens uppgifter, lämnade till bland annat skolpersonal, att pappan misshandlat dem under många år är tillförlitliga även om det inte räckt till fällande dom.

Enligt hovrätten måste mamman ha förstått vad barnen utsatts för, särskilt med hänsyn till att hon själv uppgett att hon blivit fysiskt och psykiskt misshandlad av barnens pappa. Ändå har hon valt att inte agera och skydda sina barn. Då samtycke saknas till behövlig vård ska LVU-vården således fortsätta.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Kan jag skriva en fullmakt för en viss tid?

Jag har ensam vårdnad om min 12-åring. Vill pga utlandsvistelse ha gemensam vårdnad med pappan och vi är överens. Familjerätten säger jag måste skriva avtal här på konsulatet. Men nu ska jag flytta till tredje land så familjerättens papper hinner inte komma fram. Kan jag i stället skriva en egen fullmakt med två vittnen till pappan på obestämd eller viss tid så han kan ta beslut angående skola, sjukvård etc.?

Svar:

Vårdnaden kan inte överlåtas på viss tid, men en fullmakt kan skriva på viss tid. Du behöver inte bevittna den, men det skadar inte. Att låta vittnen till en sådan sak görs framförallt för att säkra bevisning för framtida domstolstvist, men det är inget krav.

Även om jag förstår att detta svar riskerar att komma dig tillhanda för sent så föreslår jag att du låter familjerätten skicka pappren till dig via e-post. Så skriver du ut, undertecknar dem och låter konsulatet skicka dem till familjerätten, alternativt att du skickar dem själv till familjerätten så får barnets pappa gå dit och skriva på dem.

Prio Advokatbyrå