Kammarrätten i Göteborg
2017-10-03
Målnummer 4244-17

Flickan själv nekar till att hon har ett socialt nedbrytande beteende som gör att hon utsätter sin hälsa och utveckling för en påtaglig risk att skadas. Hennes egen mamma bekräftar dock socialnämndens bedömning att flickan håller sig undan familjen och under en längre tid misskött skolan och lever ett vagabonderande liv och vistas i kretsar med äldre kriminella män där droger förekommer. Flickan har dessutom själv testats positivt för droger.

Kammarrätten fastslår att flickan har behov av sådan vård som socialnämnden föreslagit i en vårdplan och då flickan inte samtycker till vården måste den ske med stöd av LVU. Flickans överklagande av underinstansens dom avslås därmed.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Kan pappan kräva att få växelvis boende?

Vår son har alltid bott hos mig. Nu vill hans pappa att sonen ska bo varannan vecka hos honom. Det vill inte sonen, det är hos mig han har sin trygghet.

Vi har varit i tingsrätten där pappan inte fick mycket gehör. Domaren lämnade över till familjerätten att besluta om man ska utöka umgänget med pappan.

 Nu går vi i samtal där och det känns som att de kommer att driva detta till växelvis boende. Jag har tvingat fram att de ska samtala med sonen innan utökning av umgänget sker.

Egentligen förstår jag ingenting av detta. Varför ändra på boendet och det sociala livet när det fungerar så bra. Har pappan rätt att göra så här?

Svar:

Läs mer...