Kammarrätten i Jönköping

2017-09-25
Målnummer 2136-17

Med hänvisning till att stöd saknas för att våld och hot mot flickan förekommit i hemmet efter hösten 2016, avslog förvaltningsrätten socialnämndens ansökan om LVU-vård.

Oaktat att de påstådda händelserna ligger långt tillbaka i tiden framhåller dock kammarrätten att flickan håller fast vid sina ursprungligen lämnade uppgifter även i kammarrätten och att, då uppgifterna bedöms trovärdiga inte minst då flickan upprepat dem utan överdrifter, finns grund för LVU-vård.

Föräldrarna nekar helt till anklagelserna men kammarrätten konstaterar att något måste ha inträffat i hemmet som gjort att flickan valt att berätta om det och att hon, som rätten uppfattar det, har allvarliga relationsproblem varför hon vägrar att bo där.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Kan pappan kräva att få växelvis boende?

Vår son har alltid bott hos mig. Nu vill hans pappa att sonen ska bo varannan vecka hos honom. Det vill inte sonen, det är hos mig han har sin trygghet.

Vi har varit i tingsrätten där pappan inte fick mycket gehör. Domaren lämnade över till familjerätten att besluta om man ska utöka umgänget med pappan.

 Nu går vi i samtal där och det känns som att de kommer att driva detta till växelvis boende. Jag har tvingat fram att de ska samtala med sonen innan utökning av umgänget sker.

Egentligen förstår jag ingenting av detta. Varför ändra på boendet och det sociala livet när det fungerar så bra. Har pappan rätt att göra så här?

Svar:

Läs mer...