Kammarrätten i Göteborg
2017-09-18
Målnummer 3720-17

En 14-årig flicka som placerats i jourhem efter uppgifter om fysisk och psykisk misshandel från hennes styvpappa, men som sedan valt att flytta hem igen under cirka tre veckor för att efter det återvända till familjehemmet, omhändertas med stöd av LVU.

Eftersom flickan inte tagit tillbaka sina uppgifter om misshandel, hon självmant valt att lämna hemmet igen främst då hon känt oro över att på nytt drabbas av våld, samt att mamman inte samtycker till vårdplanen, avslår kammarrätten mammans överklagande av beslutet om vård med stöd av LVU.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Kan pappan kräva att få växelvis boende?

Vår son har alltid bott hos mig. Nu vill hans pappa att sonen ska bo varannan vecka hos honom. Det vill inte sonen, det är hos mig han har sin trygghet.

Vi har varit i tingsrätten där pappan inte fick mycket gehör. Domaren lämnade över till familjerätten att besluta om man ska utöka umgänget med pappan.

 Nu går vi i samtal där och det känns som att de kommer att driva detta till växelvis boende. Jag har tvingat fram att de ska samtala med sonen innan utökning av umgänget sker.

Egentligen förstår jag ingenting av detta. Varför ändra på boendet och det sociala livet när det fungerar så bra. Har pappan rätt att göra så här?

Svar:

Läs mer...