Kammarrätten i Göteborg
2017-08-21
Målnummer 2892-17

Den 13-åriga flickan har vuxit upp med en frånvarande pappa, utan gränssättning och en trygg hemmiljö, har stora brister i skolgången, har utvecklat ett självskadebeteende, har problematiska relationer till kamrater, har haft svårt att reglera och hantera sina känslor, och har även rymt från ett utredningshem.

Mot den bakgrunden delar kammarrätten förvaltningsrättens bedömning om att hennes beteende får anses utgöra ett sådant socialt nedbrytande beteende som utgör grund för LVU-vård.

Att mamman samtycker till vård, men med vissa krav och villkor, och numera har ensam vårdnad om flickan räcker enligt kammarrätten inte för att behövlig vård ska kunna garanteras på frivillig väg. Därmed avslås mammans överklagande.

Källa:
Zeteo Nyheter 

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Kan jag skriva en fullmakt för en viss tid?

Jag har ensam vårdnad om min 12-åring. Vill pga utlandsvistelse ha gemensam vårdnad med pappan och vi är överens. Familjerätten säger jag måste skriva avtal här på konsulatet. Men nu ska jag flytta till tredje land så familjerättens papper hinner inte komma fram. Kan jag i stället skriva en egen fullmakt med två vittnen till pappan på obestämd eller viss tid så han kan ta beslut angående skola, sjukvård etc.?

Svar:

Vårdnaden kan inte överlåtas på viss tid, men en fullmakt kan skriva på viss tid. Du behöver inte bevittna den, men det skadar inte. Att låta vittnen till en sådan sak görs framförallt för att säkra bevisning för framtida domstolstvist, men det är inget krav.

Även om jag förstår att detta svar riskerar att komma dig tillhanda för sent så föreslår jag att du låter familjerätten skicka pappren till dig via e-post. Så skriver du ut, undertecknar dem och låter konsulatet skicka dem till familjerätten, alternativt att du skickar dem själv till familjerätten så får barnets pappa gå dit och skriva på dem.

Prio Advokatbyrå