Kammarrätten i Jönköping
2017-09-07
Målnummer 1824-17

Förvaltningsrätten ansåg att alla de tre syskonen - 5, 11 och 13 år gamla - skulle vårdas med stöd av LVU på grund av våld i hemmet.

Kammarrätten ändrar dock avgörandet vad gäller 13-åringen och menar att hans vilja bör beaktas i någon mån. Pojken ville komma hem, han hade under den nu aktuella utredningstiden inte uppgett att han var rädd för pappan och det fanns inga nya uppgifter om våld eller bestraffningar, utan detta gällde framförallt de yngre barnen.

Därmed anser kammarrätten att förutsättningarna för LVU-vård av det äldsta barnet inte är uppfyllt.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Hur gör man med information och umgänge vid växelvist boende?

Hur ska jag göra när mamman till min son ändrar tider på tex BVC utan att berätta det? Eller inte berättar för mig förrän efteråt att vår son tvingats uppsöka akut sjukvård?

Även högtider är ett problem. Det första året efter separationen har sonen tillbringat samtliga högtider hos sin mamma. Och nu till jul önskar jag att sonen är hemma hos mig på julafton, även om det är "mammas vecka". Vad rekommenderas där?

Svar:

Läs mer...