Kammarrätten i Göteborg
2017-09-01
Målnummer 2950–2951-17

I familjen finns fem barn som är föremål för omhändertaganden enligt LVU, varav fyra i aktuellt mål. Kammarrätten konstaterar att barnen nu befinner sig utomlands efter att mamman fört bort dem från det utredningshem de befunnit sig på.

Barnen har enligt socialnämnden farit illa bland annat genom att bevittna våld och kriminalitet i hemmet, vistas i farliga miljöer, inte fått nödvändig tandvård, inte ha deltagit i nationella vaccinationsprogram och kommit efter i sin språkutveckling eftersom de inte gått i förskola.

Kammarrätten avslår nu mammans och pappans överklagande av beslutet om vård enligt LVU.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Hur gör man med information och umgänge vid växelvist boende?

Hur ska jag göra när mamman till min son ändrar tider på tex BVC utan att berätta det? Eller inte berättar för mig förrän efteråt att vår son tvingats uppsöka akut sjukvård?

Även högtider är ett problem. Det första året efter separationen har sonen tillbringat samtliga högtider hos sin mamma. Och nu till jul önskar jag att sonen är hemma hos mig på julafton, även om det är "mammas vecka". Vad rekommenderas där?

Svar:

Läs mer...