Kammarrätten i Stockholm
2017-07-12
Målnummer 3268-17

Pappan nekar till att han utsatt sina två döttrar för våld, hot om våld, kränkande behandlingar, kontroll och begränsningar i hemmet.

Mot bakgrund av att flickorna nu är 15 och 16 år och genomgående och även i polisförhör vidhållit sina uppgifter, att uppgifterna varit samstämmiga samt vinner stöd också av broderns berättelse, instämmer kammarrätten i förvaltningsrättens bedömning att flickornas uppgifter om hemförhållandena är tillförlitliga.

Ett vårdbehov föreligger därmed enligt LVU. Då pappan bestrider döttrarnas uppgifter kan hans samtycke till frivillig vård inte anses tillräckligt för att säkerställa att barnen får den vård de behöver. Vård med stöd av 1 och 2 §§ ska därmed fortsätta och pappans överklagande avslås.

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Har jag rätt till både underhållsbidrag och underhållsstöd?
Jag betalar varje månad fullt underhållsstöd till Försäkringskassan (FK). Men mamman vägrar acceptera att jag gör avdrag för de dagar min dotter är hos mig. Det handlar om sex dygn per månad.

Mamman motiverar detta med att det kostar att ha barn. Hon köper bland annat dyra märkeskläder till flickan utan att i förväg samråda med mig. Jag anser att det går lika bra med billigare kläder och att det är mammans ensak om hon väljer att köpa onödigt dyra saker.

Om jag skulle begära avdrag för umgänge kommer mamman i sin tur begära att jag ska betalar en del av avgiften för förskola/fritidshem plus andra liknande avgifter.

Har man som boendeförälder rätt till både underhållsbidrag och underhållsstöd?

Kan mamman som boförälder begära att jag ska dela på kostnader för barnet, till exempel för fritidsaktiviteter och kläder, som jag inte fått vara med att besluta om eller anser mig ha råd med?

Kan mamman begära att jag ska stå för hälften av avgifter, till exempel för förskola om jag utnyttjar avdragsreglerna vid underhållsstöd?

Räknas min sambos inkomst med i min ekonomi om mamman skulle begära underhållsbidrag av mig?

Svar:

Läs mer...