Kammarrätten i Sundsvall

2017-03-21
Målnummer 239-17

Kammarrätten anser i motsats till förvaltningsrätten att två pojkar ska beredas LVU-vård. Mamman saknar enligt domstolen förmågan att sätta pojkarnas behov och bästa i första hand. Hon har heller inte förmåga till insikt i barnens hela omsorgsbehov och problematik. Utredningen ger enligt domstolen en bild av att barnen är socialt isolerade och inte får sina behov av fritidsaktiviteter eller stimulans tillgodosedda och det finns inget socialt nätverk kring familjen, vars bostad också är i mycket dåligt skick. Familjen har också under lång tid varit föremål för många frivilliga insatser som inte lett till några förbättringar.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Hur gör jag när sonen inte längre vill bo växelvis?

Min 13-årige son bor växelvis hos sin pappa på samma ort som jag. Sonen vill nu inte bo lika mycket hos pappan, vilket han inte accepterar. Orsaken till att sonen vill bo mer hos mig och storebror är pappans märkliga beteende mot honom. Exempelvis har sonen ingen nyckel till pappans bostad vilket dels utestänger honom dels försvårar hämtning av kläder och skolböcker med mera.

Hur kan man göra? Vi har gemensam vårdnad men stora samarbetssvårigheter.

Svar:

Läs mer...