Kammarrätten i Göteborg

2017-06-08
Målnummer 2051-17

Även om mamman nu oftast anmält sina döttrars, idag 8 och 10 år gamla, skolfrånvaro är det likväl oroande att barnen inte har varit i skolan. Inte heller har flickorna varit med på den läxhjälp som skolan har erbjudit. Deras tänder har dessutom varit så dåliga att det har behövts omfattande tandläkarbehandling, bland annat under narkos.

Enligt kammarrätten är bristerna sådana att de innebär en påtaglig risk för flickornas hälsa och utveckling skadas. Då mamman inte samtycker till den behövliga vården avslås hennes överklagande av underinstansens beslut om vård med stöd av 1 och 2 §§ LVU. Då det inte finns skäl att vänta innan beslutet om vård verkställs ska beslutet gälla omedelbart.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Har jag rätt till både underhållsbidrag och underhållsstöd?
Jag betalar varje månad fullt underhållsstöd till Försäkringskassan (FK). Men mamman vägrar acceptera att jag gör avdrag för de dagar min dotter är hos mig. Det handlar om sex dygn per månad.

Mamman motiverar detta med att det kostar att ha barn. Hon köper bland annat dyra märkeskläder till flickan utan att i förväg samråda med mig. Jag anser att det går lika bra med billigare kläder och att det är mammans ensak om hon väljer att köpa onödigt dyra saker.

Om jag skulle begära avdrag för umgänge kommer mamman i sin tur begära att jag ska betalar en del av avgiften för förskola/fritidshem plus andra liknande avgifter.

Har man som boendeförälder rätt till både underhållsbidrag och underhållsstöd?

Kan mamman som boförälder begära att jag ska dela på kostnader för barnet, till exempel för fritidsaktiviteter och kläder, som jag inte fått vara med att besluta om eller anser mig ha råd med?

Kan mamman begära att jag ska stå för hälften av avgifter, till exempel för förskola om jag utnyttjar avdragsreglerna vid underhållsstöd?

Räknas min sambos inkomst med i min ekonomi om mamman skulle begära underhållsbidrag av mig?

Svar:

Läs mer...