Kammarrätten i Göteborg

2017-06-07
Målnummer 1864-17

I likhet med socialnämnden och förvaltningsrätten anser kammarrätten att den idag 16-åriga flickans uppgifter om att hon utsätts för hedersrelaterat förtryck i form av kontroll och psykiskt våld i hemmet är trovärdiga och sammantaget ger stöd för att flickan löper en påtaglig risk att skadas i sin utveckling.

Omsorgsbristerna har sin grund i konflikten mellan familjens hedersnormer, traditioner, kollektiva tänkande och de lagar som gäller i det svenska samhället. Föräldrarna brister också i sitt känslomässiga stöd åt dottern. Noteras gör också att flickan känner stor oro för att tvingas lämna familjehemmet och flytta hem till föräldrarna igen. Föräldrarnas överklagande av beslutet om LVU-vård avslås.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Har jag rätt till både underhållsbidrag och underhållsstöd?
Jag betalar varje månad fullt underhållsstöd till Försäkringskassan (FK). Men mamman vägrar acceptera att jag gör avdrag för de dagar min dotter är hos mig. Det handlar om sex dygn per månad.

Mamman motiverar detta med att det kostar att ha barn. Hon köper bland annat dyra märkeskläder till flickan utan att i förväg samråda med mig. Jag anser att det går lika bra med billigare kläder och att det är mammans ensak om hon väljer att köpa onödigt dyra saker.

Om jag skulle begära avdrag för umgänge kommer mamman i sin tur begära att jag ska betalar en del av avgiften för förskola/fritidshem plus andra liknande avgifter.

Har man som boendeförälder rätt till både underhållsbidrag och underhållsstöd?

Kan mamman som boförälder begära att jag ska dela på kostnader för barnet, till exempel för fritidsaktiviteter och kläder, som jag inte fått vara med att besluta om eller anser mig ha råd med?

Kan mamman begära att jag ska stå för hälften av avgifter, till exempel för förskola om jag utnyttjar avdragsreglerna vid underhållsstöd?

Räknas min sambos inkomst med i min ekonomi om mamman skulle begära underhållsbidrag av mig?

Svar:

Läs mer...