Kammarrätten i Göteborg

2017-06-01
Målnummer 1582-17

På grund av alarmerande hög skolfrånvaro under flera år och vårdnadshavarnas oförmåga, främst mammans som boendeförälder, till gränssättning bland annat av datorspelande sent på nätterna, biföll förvaltningsrätten i mars 2017 kommunstyrelsens ansökan om vård av den idag 11-årige pojken med stöd av 2 § LVU.

Även om pojken har fortsatt oacceptabelt hög skolfrånvaro anser kammarrätten dock att skolgången nu är mer stabil. Belägg saknas också saknas för att morgontröttheten beror på att han helt okontrollerat tillåts spela dataspel på nätterna. Föräldrarna strävar nu också aktivt mot en ökad skolnärvaro och har tagit pojkens magproblem på allvar och är positiva till BUP-kontakter. Då mamman dessutom uppger sig nu ha fungerande rutiner för pojken anser domstolen sammantaget att förutsättningar saknas för LVU-vård.

Mammans bristande ekonomiska planering är enligt kammarrätten inte tillräckligt för att kunna anses utgöra en brist i omsorgen enligt 2 § LVU. Inte heller i övrigt har det visats finnas sådana konkreta och klara riskfaktorer i pojkens hemmiljö som medför en påtaglig risk för hans fortsatta hälsa och utveckling.

En ledamot är skiljaktig och vill avslå föräldrarnas överklaganden.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Har jag rätt till både underhållsbidrag och underhållsstöd?
Jag betalar varje månad fullt underhållsstöd till Försäkringskassan (FK). Men mamman vägrar acceptera att jag gör avdrag för de dagar min dotter är hos mig. Det handlar om sex dygn per månad.

Mamman motiverar detta med att det kostar att ha barn. Hon köper bland annat dyra märkeskläder till flickan utan att i förväg samråda med mig. Jag anser att det går lika bra med billigare kläder och att det är mammans ensak om hon väljer att köpa onödigt dyra saker.

Om jag skulle begära avdrag för umgänge kommer mamman i sin tur begära att jag ska betalar en del av avgiften för förskola/fritidshem plus andra liknande avgifter.

Har man som boendeförälder rätt till både underhållsbidrag och underhållsstöd?

Kan mamman som boförälder begära att jag ska dela på kostnader för barnet, till exempel för fritidsaktiviteter och kläder, som jag inte fått vara med att besluta om eller anser mig ha råd med?

Kan mamman begära att jag ska stå för hälften av avgifter, till exempel för förskola om jag utnyttjar avdragsreglerna vid underhållsstöd?

Räknas min sambos inkomst med i min ekonomi om mamman skulle begära underhållsbidrag av mig?

Svar:

Läs mer...