Svea hovrätt

2017-06-19
MålnummerT 6137-16

Oaktat föräldrarnas samarbetssvårigheter anser hovrätten, till skillnad från tingsrätten, att dottern enligt pappans yrkande ska förordnas att bo växelvis hos föräldrarna. Med hänsyn till att föräldrarna endast bor hundratalet meter ifrån varandra, och att flickans egen vilja är att bo växelvis, anser hovrätten sammantaget, vilket också är i enlighet med vårdnadsutredningens förslag, att det bästa för flickan är växelvis boende.

Då flickan endast är nio år har hennes vilja endast beaktats i begränsad omfattning, men den stöds också av två vittnen som flickan har förtroende för. Domstolen väger också in att föräldrarna deltagit i Barn i fokus-samtal i familjerättens regi, vilket är en positiv indikation på potential för förbättrat samarbete.

Källa:
Zeteo Nyheter

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Kan pappan kräva att få växelvis boende?

Vår son har alltid bott hos mig. Nu vill hans pappa att sonen ska bo varannan vecka hos honom. Det vill inte sonen, det är hos mig han har sin trygghet.

Vi har varit i tingsrätten där pappan inte fick mycket gehör. Domaren lämnade över till familjerätten att besluta om man ska utöka umgänget med pappan.

 Nu går vi i samtal där och det känns som att de kommer att driva detta till växelvis boende. Jag har tvingat fram att de ska samtala med sonen innan utökning av umgänget sker.

Egentligen förstår jag ingenting av detta. Varför ändra på boendet och det sociala livet när det fungerar så bra. Har pappan rätt att göra så här?

Svar:

Läs mer...