Jag har ett barnbarn på 2,5 år där mamman, som är från Thailand, har ensam vårdnad. Men pappan träffar henne varje vecka. Barnet har svenskt medborgarskap, vi vet inte om hon har thailändskt medborgarskap också.

Kan mamman ta barnet och flytta till Thailand utan att pappan kan stoppa det?

Svar:

Ja, den förälder som har ensam vårdnad bestämmer självständigt var och hur barnet ska bo.

Risken som den ensamma vårdnadshavaren löper i den situation du beskriver är att barnets rätt till umgänge med den andra föräldern saboteras. Barnet har rätt till umgänge med den andra föräldern.

Umgängessabotage kan vara grund för att flytta över vårdnaden. Mot det ställs barnets behov av kontinuitet och behov av att ha en stabil tillvaro. Att uttala mig säkert om att vårdnaden kommer att flyttas över är svårare, eftersom det beror på många fler omständigheter än de som beskrivits i frågan.

Prio advokatbyrå

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Har jag rätt till både underhållsbidrag och underhållsstöd?
Jag betalar varje månad fullt underhållsstöd till Försäkringskassan (FK). Men mamman vägrar acceptera att jag gör avdrag för de dagar min dotter är hos mig. Det handlar om sex dygn per månad.

Mamman motiverar detta med att det kostar att ha barn. Hon köper bland annat dyra märkeskläder till flickan utan att i förväg samråda med mig. Jag anser att det går lika bra med billigare kläder och att det är mammans ensak om hon väljer att köpa onödigt dyra saker.

Om jag skulle begära avdrag för umgänge kommer mamman i sin tur begära att jag ska betalar en del av avgiften för förskola/fritidshem plus andra liknande avgifter.

Har man som boendeförälder rätt till både underhållsbidrag och underhållsstöd?

Kan mamman som boförälder begära att jag ska dela på kostnader för barnet, till exempel för fritidsaktiviteter och kläder, som jag inte fått vara med att besluta om eller anser mig ha råd med?

Kan mamman begära att jag ska stå för hälften av avgifter, till exempel för förskola om jag utnyttjar avdragsreglerna vid underhållsstöd?

Räknas min sambos inkomst med i min ekonomi om mamman skulle begära underhållsbidrag av mig?

Svar:

Läs mer...