Jag har ett barnbarn på 2,5 år där mamman, som är från Thailand, har ensam vårdnad. Men pappan träffar henne varje vecka. Barnet har svenskt medborgarskap, vi vet inte om hon har thailändskt medborgarskap också.

Kan mamman ta barnet och flytta till Thailand utan att pappan kan stoppa det?

Svar:

Ja, den förälder som har ensam vårdnad bestämmer självständigt var och hur barnet ska bo.

Risken som den ensamma vårdnadshavaren löper i den situation du beskriver är att barnets rätt till umgänge med den andra föräldern saboteras. Barnet har rätt till umgänge med den andra föräldern.

Umgängessabotage kan vara grund för att flytta över vårdnaden. Mot det ställs barnets behov av kontinuitet och behov av att ha en stabil tillvaro. Att uttala mig säkert om att vårdnaden kommer att flyttas över är svårare, eftersom det beror på många fler omständigheter än de som beskrivits i frågan.

Prio advokatbyrå

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Kan jag skriva en fullmakt för en viss tid?









Jag har ensam vårdnad om min 12-åring. Vill pga utlandsvistelse ha gemensam vårdnad med pappan och vi är överens. Familjerätten säger jag måste skriva avtal här på konsulatet. Men nu ska jag flytta till tredje land så familjerättens papper hinner inte komma fram. Kan jag i stället skriva en egen fullmakt med två vittnen till pappan på obestämd eller viss tid så han kan ta beslut angående skola, sjukvård etc.?

Svar:

Vårdnaden kan inte överlåtas på viss tid, men en fullmakt kan skriva på viss tid. Du behöver inte bevittna den, men det skadar inte. Att låta vittnen till en sådan sak görs framförallt för att säkra bevisning för framtida domstolstvist, men det är inget krav.

Även om jag förstår att detta svar riskerar att komma dig tillhanda för sent så föreslår jag att du låter familjerätten skicka pappren till dig via e-post. Så skriver du ut, undertecknar dem och låter konsulatet skicka dem till familjerätten, alternativt att du skickar dem själv till familjerätten så får barnets pappa gå dit och skriva på dem.

Prio Advokatbyrå