Jag undrar om min sons pappa, som är vårdnadshavare, har rätt att bestämma var jag ska ha mitt umgänge med min son?

Svar:

Som umgängesförälder har du ett ansvar för att planera och genomföra ett tryggt och omsorgsfullt umgänge. Boföräldern bör dock känna till vissa viktiga saker, till exempel var sonen ska vistas under umgänget och hur boföräldern får kontakt med umgängesföräldern om det skulle behövas. Sådana uppgifter behöver en vårdnadshavare ha tillgång till för att kunna utöva vårdnaden.

Pappan har inte rätt att bestämma på vilken plats eller hur ett umgänge ska genomföras. Däremot har pappan som vårdnadshavare skyldighet att överväga om umgänget ska ställas in ifall platsen är illa vald eller om andra omständigheter talar för att sonen skulle fara illa av umgänget.

Det ska alltså, utifrån faktiska och konkreta omständigheter, stå klart att umgänget är uppenbart olämpligt. Till exempel för att platsen för umgänget innebär risker för sonen på grund av förekomst av missbruk, hot och våld och andra liknande orsaker. Då ska en vårdnadshavare, även vid gemensam vårdnad, agera för att skydda barnet.  

 

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Kan jag skriva en fullmakt för en viss tid?

Jag har ensam vårdnad om min 12-åring. Vill pga utlandsvistelse ha gemensam vårdnad med pappan och vi är överens. Familjerätten säger jag måste skriva avtal här på konsulatet. Men nu ska jag flytta till tredje land så familjerättens papper hinner inte komma fram. Kan jag i stället skriva en egen fullmakt med två vittnen till pappan på obestämd eller viss tid så han kan ta beslut angående skola, sjukvård etc.?

Svar:

Vårdnaden kan inte överlåtas på viss tid, men en fullmakt kan skriva på viss tid. Du behöver inte bevittna den, men det skadar inte. Att låta vittnen till en sådan sak görs framförallt för att säkra bevisning för framtida domstolstvist, men det är inget krav.

Även om jag förstår att detta svar riskerar att komma dig tillhanda för sent så föreslår jag att du låter familjerätten skicka pappren till dig via e-post. Så skriver du ut, undertecknar dem och låter konsulatet skicka dem till familjerätten, alternativt att du skickar dem själv till familjerätten så får barnets pappa gå dit och skriva på dem.

Prio Advokatbyrå