Jag undrar om min sons pappa, som är vårdnadshavare, har rätt att bestämma var jag ska ha mitt umgänge med min son?

Svar:

Som umgängesförälder har du ett ansvar för att planera och genomföra ett tryggt och omsorgsfullt umgänge. Boföräldern bör dock känna till vissa viktiga saker, till exempel var sonen ska vistas under umgänget och hur boföräldern får kontakt med umgängesföräldern om det skulle behövas. Sådana uppgifter behöver en vårdnadshavare ha tillgång till för att kunna utöva vårdnaden.

Pappan har inte rätt att bestämma på vilken plats eller hur ett umgänge ska genomföras. Däremot har pappan som vårdnadshavare skyldighet att överväga om umgänget ska ställas in ifall platsen är illa vald eller om andra omständigheter talar för att sonen skulle fara illa av umgänget.

Det ska alltså, utifrån faktiska och konkreta omständigheter, stå klart att umgänget är uppenbart olämpligt. Till exempel för att platsen för umgänget innebär risker för sonen på grund av förekomst av missbruk, hot och våld och andra liknande orsaker. Då ska en vårdnadshavare, även vid gemensam vårdnad, agera för att skydda barnet.  

 

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Har jag rätt till både underhållsbidrag och underhållsstöd?
Jag betalar varje månad fullt underhållsstöd till Försäkringskassan (FK). Men mamman vägrar acceptera att jag gör avdrag för de dagar min dotter är hos mig. Det handlar om sex dygn per månad.

Mamman motiverar detta med att det kostar att ha barn. Hon köper bland annat dyra märkeskläder till flickan utan att i förväg samråda med mig. Jag anser att det går lika bra med billigare kläder och att det är mammans ensak om hon väljer att köpa onödigt dyra saker.

Om jag skulle begära avdrag för umgänge kommer mamman i sin tur begära att jag ska betalar en del av avgiften för förskola/fritidshem plus andra liknande avgifter.

Har man som boendeförälder rätt till både underhållsbidrag och underhållsstöd?

Kan mamman som boförälder begära att jag ska dela på kostnader för barnet, till exempel för fritidsaktiviteter och kläder, som jag inte fått vara med att besluta om eller anser mig ha råd med?

Kan mamman begära att jag ska stå för hälften av avgifter, till exempel för förskola om jag utnyttjar avdragsreglerna vid underhållsstöd?

Räknas min sambos inkomst med i min ekonomi om mamman skulle begära underhållsbidrag av mig?

Svar:

Läs mer...