Tingsrätten har beslutat att pappan ska ensam vårdnad enligt en överenskommelse mellan föräldrarna. Barnet har umgängesrätt till mamman utan hinder, det vill säga varannan helg, semester jul och allt.

Två år efteråt får mamman samtal från socialtjänsten att barnet blivit fosterhemsplacerat. Därefter har inte mamman fått ha någon kontakt eller umgänge. Det finns inga domslut eller liknande.

Är det rätt att göra så här utan något som helst underlag eller liknande?

Svar:

Av frågan framgår att mamman inte har blivit informerad om att barnet blivit familjehemsplacerat och på vilka grunder det har skett. Det bör bero på att hon inte är vårdnadshavare och att pappan förmodligen har valt att inte informera henne.

En frivillig familjehemsplacering enligt socialtjänstlagen grundas på en utredning och ett beslut av socialnämnden; en domstol är således inte inblandad. En tvångsplacering enligt LVU grundas i sin tur på en utredning, ansökan av nämnden och ett beslut av förvaltningsdomstol. Vad som än är orsaken till barnets placering har denna alltså föregåtts av en utredning, prövning och ett beslut i domstol; beslut och underlag måste alltid finnas.

När det gäller frågan om umgänget är det barnet som har rätt till umgänge med båda föräldrarna eftersom hon inte bor med någon dem. Barnets umgänge, och omfattningen av det, beror på barnets behov och om det kan genomföras under positiva och trygga former.

Om en förälder vill att barnet och föräldern ska umgänge, och om socialnämnden anser att det är olämpligt, krävs ett beslut om umgängesbegränsning enligt LVU.

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Har jag rätt till både underhållsbidrag och underhållsstöd?
Jag betalar varje månad fullt underhållsstöd till Försäkringskassan (FK). Men mamman vägrar acceptera att jag gör avdrag för de dagar min dotter är hos mig. Det handlar om sex dygn per månad.

Mamman motiverar detta med att det kostar att ha barn. Hon köper bland annat dyra märkeskläder till flickan utan att i förväg samråda med mig. Jag anser att det går lika bra med billigare kläder och att det är mammans ensak om hon väljer att köpa onödigt dyra saker.

Om jag skulle begära avdrag för umgänge kommer mamman i sin tur begära att jag ska betalar en del av avgiften för förskola/fritidshem plus andra liknande avgifter.

Har man som boendeförälder rätt till både underhållsbidrag och underhållsstöd?

Kan mamman som boförälder begära att jag ska dela på kostnader för barnet, till exempel för fritidsaktiviteter och kläder, som jag inte fått vara med att besluta om eller anser mig ha råd med?

Kan mamman begära att jag ska stå för hälften av avgifter, till exempel för förskola om jag utnyttjar avdragsreglerna vid underhållsstöd?

Räknas min sambos inkomst med i min ekonomi om mamman skulle begära underhållsbidrag av mig?

Svar:

Läs mer...