Jag och min ex sambo har delad vårdnad om våra två barn 12 och 15 år. Sedan några månader tillbaka vägrar han ha kontakt med mig och har nu meddelat att han tänker ta barnen på en resa i sommar på 3 veckor. Detta är helt mot min vilja då han ska åka då jag har semester och jag då inte får vara med barnen 2 av de 4 veckor som är den naturliga uppdelningen. Vanligtvis brukar han åka 2 veckor vilket är helt ok och jag har sagt att han kan åka 3 veckor men inte så det inkräktar på hela min semester. Jag känner mig maktlös då han säger att 'det är så här det blir'. Har han rätt att göra såhär? Vi är båda svenska medborgare.

Svar:

Om ni har gemensam vårdnad om era barn så innebär det att ni båda ska besluta i frågor som rör era barn. Detta följer av 6 kap. 13 § första stycket föräldrabalken. Således är huvudregeln att dina barns far inte ensam kan besluta i frågor som rör era barn utan ditt samtycke/medgivande. Enligt 6 kap. 13 § andra stycket föräldrabalken kan dock föräldern som barnet bor med (boföräldern) ensam fatta beslut i vissa fall, i frågor som rör den dagliga omsorgen. Den allmänna uppfattningen gällande resor är att beslut rörande kortare utlandsresor är att hänföra till den dagliga omsorgen. Boföräldern kan alltså ta med sig barnet på kortare utlandsresor utan den andra förälderns medgivande. En bestämd tidsram för vad en kortare utlandsvistelse är finns inte.

Dock får inte boföräldern fatta beslut som kränker den andra förälderns kontakt med barnet. Beslutet får alltså inte inkräkta på den andra förälderns umgänge. Eftersom ni har gemensam vårdnad ska ni besluta om semesterplaneringen tillsammans. Detta ska ske med hänsyn till era respektive levnadsförhållanden och barnens önskemål och behov. För de fall ni inte själva, genom samtal kan komma överens om semesterplaneringen kan ni ta hjälp av familjerätten i er kommun.

Prio Advokatbyrå

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Har jag rätt till både underhållsbidrag och underhållsstöd?
Jag betalar varje månad fullt underhållsstöd till Försäkringskassan (FK). Men mamman vägrar acceptera att jag gör avdrag för de dagar min dotter är hos mig. Det handlar om sex dygn per månad.

Mamman motiverar detta med att det kostar att ha barn. Hon köper bland annat dyra märkeskläder till flickan utan att i förväg samråda med mig. Jag anser att det går lika bra med billigare kläder och att det är mammans ensak om hon väljer att köpa onödigt dyra saker.

Om jag skulle begära avdrag för umgänge kommer mamman i sin tur begära att jag ska betalar en del av avgiften för förskola/fritidshem plus andra liknande avgifter.

Har man som boendeförälder rätt till både underhållsbidrag och underhållsstöd?

Kan mamman som boförälder begära att jag ska dela på kostnader för barnet, till exempel för fritidsaktiviteter och kläder, som jag inte fått vara med att besluta om eller anser mig ha råd med?

Kan mamman begära att jag ska stå för hälften av avgifter, till exempel för förskola om jag utnyttjar avdragsreglerna vid underhållsstöd?

Räknas min sambos inkomst med i min ekonomi om mamman skulle begära underhållsbidrag av mig?

Svar:

Läs mer...