Jag vet att familjerätten inte kan tvinga någon att delta i samarbetssamtal.
Men om den ena föräldern vill, och den andre inte dyker upp, kan man då ta till något mer för att tvinga fram ett samarbetssamtal?

Svar:

Samhället framhåller i olika sammanhang vikten av att föräldrar tidigt får hjälp att lösa tvistefrågor om vårdnad, boende och umgänge samt barns försörjning.

Socialtjänsten (familjerätten) erbjuder därför föräldrar frivilliga samarbetssamtal. I de fall tvisten ska avgöras av domstol kan också domstolen remittera föräldrar till samarbetssamtal. De anses inte som frivilliga, men accepterade av parterna.

Av föreskrifter, som styr familjerättens arbete, betonas att om en förälder önskar samarbetssamtal bör handläggaren verka för att den andre föräldern kommer till samtal, förutsatt att det är till barnets bästa.

Familjerätten kan således inte tvinga någon till samtal, men man har ett stort ansvar för att övertyga tveksamma föräldrar om vikten att delta i samtalen.

Då man bör inleda samarbetssamtal med enskilda samtal, kan detta vara en möjlighet att få den tveksamme att vilja komma. De enskilda samtalen är nämligen till för att respektive förälder ska få tillfälle att ge sin syn på meningsskiljaktigheterna.

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Kan pappan kräva att få växelvis boende?

Vår son har alltid bott hos mig. Nu vill hans pappa att sonen ska bo varannan vecka hos honom. Det vill inte sonen, det är hos mig han har sin trygghet.

Vi har varit i tingsrätten där pappan inte fick mycket gehör. Domaren lämnade över till familjerätten att besluta om man ska utöka umgänget med pappan.

 Nu går vi i samtal där och det känns som att de kommer att driva detta till växelvis boende. Jag har tvingat fram att de ska samtala med sonen innan utökning av umgänget sker.

Egentligen förstår jag ingenting av detta. Varför ändra på boendet och det sociala livet när det fungerar så bra. Har pappan rätt att göra så här?

Svar:

Läs mer...