Jag och min sambo bor tillsammans med våra respektive barn. De har ingen kontakt med sin andra föräldrar. Måste vi skriva något papper eller kommer man att ta hänsyn till barnens önskningar?

Svar:

Om barnen uppnått en tillräcklig ålder och mognad bör man ta hänsyn till deras vilja. En riktpunkt är vanligen 11 till 13 år, men det kan i det individuella fallet finnas anledning att gå något under eller över dessa åldrar.

Ni bör skriva ett bevittnat dokument där ni uttrycker er vilja kring barnens boende ifall någon av er skulle avlida. Även om barnen inte har någon kontakt med de andra föräldrarna bör deras inställning klargöras i dokumentet. Sedan blir saken föremål för prövning i tingsrätten och rätten ska då ta hänsyn till respektive viljeyttringar.

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Kan jag skriva en fullmakt för en viss tid?

Jag har ensam vårdnad om min 12-åring. Vill pga utlandsvistelse ha gemensam vårdnad med pappan och vi är överens. Familjerätten säger jag måste skriva avtal här på konsulatet. Men nu ska jag flytta till tredje land så familjerättens papper hinner inte komma fram. Kan jag i stället skriva en egen fullmakt med två vittnen till pappan på obestämd eller viss tid så han kan ta beslut angående skola, sjukvård etc.?

Svar:

Vårdnaden kan inte överlåtas på viss tid, men en fullmakt kan skriva på viss tid. Du behöver inte bevittna den, men det skadar inte. Att låta vittnen till en sådan sak görs framförallt för att säkra bevisning för framtida domstolstvist, men det är inget krav.

Även om jag förstår att detta svar riskerar att komma dig tillhanda för sent så föreslår jag att du låter familjerätten skicka pappren till dig via e-post. Så skriver du ut, undertecknar dem och låter konsulatet skicka dem till familjerätten, alternativt att du skickar dem själv till familjerätten så får barnets pappa gå dit och skriva på dem.

Prio Advokatbyrå