Hur ska jag göra när mamman till min son ändrar tider på tex BVC utan att berätta det? Eller inte berättar för mig förrän efteråt att vår son tvingats uppsöka akut sjukvård?

Även högtider är ett problem. Det första året efter separationen har sonen tillbringat samtliga högtider hos sin mamma. Och nu till jul önskar jag att sonen är hemma hos mig på julafton, även om det är "mammas vecka". Vad rekommenderas där?

Svar:

Utgår ifrån att sonen är i förskoleåldern, att ni har gemensam vårdnad och att boendet är växelvist.

Den första frågan avser i så fall den gemensamma vårdnaden samt vilken information som den andra föräldern bör få ta del av vid växelvis boende. Principiellt gäller att en vårdnadshavare har rätt till information när man står inför att fatta viktiga och avgörande beslut som rör barnet.

Beträffande tider på BVC gör föräldrar lite olika. Ibland passar det att dela på besöken utifrån den vecka man har barnet, ibland vill båda vara närvarande. Men givetvis ska båda föräldrarna i förväg känna till aktuella tider hos sjuk- eller tandvård, och motsvarande. Tider ska likaså ändras i samförstånd mellan båda föräldrarna.

När det gäller akut sjukvård bör den andra föräldern underrättas om det är praktiskt möjligt. Men behovet av vård bör gå före varför det kan hända att den andra föräldern informeras i först efterhand.

Den andra frågan förefaller röra sig umgänge vid växelvis boende. I normalfallet rekommenderas att det växelvisa boendet avbryts vid större högtider som exempelvis julhelg samt längre ledigheter som sommarlov/semestrar. Föräldrar förväntas då komma överens om att dela på högtiderna och loven eller växla mellan dem varje år. På sommaren rekommenderas att ett umgänge hos en förälder en längre sammanhängande tid, exempelvis två veckor i en följd.

Om ni inte kan komma överens i dessa frågor bör ni gemensamt kontakta socialtjänsten (familjerätten) för att få samarbetssamtal.

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Kan jag skriva en fullmakt för en viss tid?

Jag har ensam vårdnad om min 12-åring. Vill pga utlandsvistelse ha gemensam vårdnad med pappan och vi är överens. Familjerätten säger jag måste skriva avtal här på konsulatet. Men nu ska jag flytta till tredje land så familjerättens papper hinner inte komma fram. Kan jag i stället skriva en egen fullmakt med två vittnen till pappan på obestämd eller viss tid så han kan ta beslut angående skola, sjukvård etc.?

Svar:

Vårdnaden kan inte överlåtas på viss tid, men en fullmakt kan skriva på viss tid. Du behöver inte bevittna den, men det skadar inte. Att låta vittnen till en sådan sak görs framförallt för att säkra bevisning för framtida domstolstvist, men det är inget krav.

Även om jag förstår att detta svar riskerar att komma dig tillhanda för sent så föreslår jag att du låter familjerätten skicka pappren till dig via e-post. Så skriver du ut, undertecknar dem och låter konsulatet skicka dem till familjerätten, alternativt att du skickar dem själv till familjerätten så får barnets pappa gå dit och skriva på dem.

Prio Advokatbyrå