Jag har av tingsrätten fått ensam vårdnad om våra gemensamma barn, sex respektive nio år gamla. Jag ville få ensam vårdnad för att slippa allt krångel med underskrifter och sådant. Men jag vill att den andre föräldern ska kunna kontakta till exempel skolan för att få information om deras situation.

Kan jag ge föräldern en fullmakt att sådana kontakter för att få information?

Svar:

Ja, det kan du göra.

Du kan upprätta ett dokument med rubriken Vårdnadsfullmakt. Det ska inledas med namn och personnummer på föräldrar och barn samt att det är du som har vårdnad om barnen.

Därefter ska det framgå att du ger den andra föräldern rätt ta kontakt med olika myndigheter och instanser, till exempel förskola, skola, bank, närhälsan, BUP, skatteverket för att få information om barnens personliga förhållanden.

Fullmakten behöver inte bevittnas, men ska givetvis undertecknas av dig.

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Hur gör man med information och umgänge vid växelvist boende?

Hur ska jag göra när mamman till min son ändrar tider på tex BVC utan att berätta det? Eller inte berättar för mig förrän efteråt att vår son tvingats uppsöka akut sjukvård?

Även högtider är ett problem. Det första året efter separationen har sonen tillbringat samtliga högtider hos sin mamma. Och nu till jul önskar jag att sonen är hemma hos mig på julafton, även om det är "mammas vecka". Vad rekommenderas där?

Svar:

Läs mer...