Mitt ex och jag har tre barn, 10, 8 och 6 år gamla. Nu i sommar vill jag åka utomlands med dem. Vi har gemensam vårdnad fast barnen har inte umgänge med sin pappa; senast de träffades var för flera år sedan. Jag har barnens pass. Kan han stoppa oss?

Svar:

När föräldrar har gemensam vårdnad om barn gäller att beslut som rör dem ska fattas av vårdnadshavarna gemensamt. Är man inte ense om en utlandsresa, och en förälder ändå tar barnen med sig på resan, kan det innebära att man gör sig skyldig till brottet egenmäktighet med barn.

I den mån man inte kommer överens kan man som förälder väcka talan om ensam vårdnad, och i samband med det begära ett interimistiskt beslut. Genom att få vårdnaden om barnen interimistiskt (d.v.s. i avvaktan på slutligt avgörande i vårdnadsfrågan) kan man ganska snabbt bli den som ensam bestämmer om barnen ska åka eller inte. Om du vill bestämma om utlandsresan (och andra frågor gällande barnen) själv kan alltså du väcka sådan talan, men även pappan kan väcka talan i syfte att förhindra att barnen följer med.

Eftersom det kan finnas omständigheter i ert fall som är okända för mig är det inte möjligt att säga hur sannolikt det är att pappan skulle kunna hindra er resa. Typiskt sett torde dock den omständigheten att boendeföräldern vill åka på utlandssemester inte ensamt kunna motivera att vårdnaden flyttas över till en förälder som inte träffat barnen på flera år.

Omvänt torde en normal utlandssemester som en vårdnadshavare som inte träffat barnen på lång tid vill hindra kunna vara skäl nog för ett interimistiskt beslut om att boendeföräldern ska ha vårdnaden, om det inte finns rimliga motiv till att hindra utlandsresan (exempelvis risk för bortförande).  

Prio Advokatbyrå

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Kan jag skriva en fullmakt för en viss tid?

Jag har ensam vårdnad om min 12-åring. Vill pga utlandsvistelse ha gemensam vårdnad med pappan och vi är överens. Familjerätten säger jag måste skriva avtal här på konsulatet. Men nu ska jag flytta till tredje land så familjerättens papper hinner inte komma fram. Kan jag i stället skriva en egen fullmakt med två vittnen till pappan på obestämd eller viss tid så han kan ta beslut angående skola, sjukvård etc.?

Svar:

Vårdnaden kan inte överlåtas på viss tid, men en fullmakt kan skriva på viss tid. Du behöver inte bevittna den, men det skadar inte. Att låta vittnen till en sådan sak görs framförallt för att säkra bevisning för framtida domstolstvist, men det är inget krav.

Även om jag förstår att detta svar riskerar att komma dig tillhanda för sent så föreslår jag att du låter familjerätten skicka pappren till dig via e-post. Så skriver du ut, undertecknar dem och låter konsulatet skicka dem till familjerätten, alternativt att du skickar dem själv till familjerätten så får barnets pappa gå dit och skriva på dem.

Prio Advokatbyrå