Jag har en dotter som är 5 år; hennes pappa och jag separerade för 3,5 år sedan. Hon bor hos mig och pappan bor 25 mil härifrån. Han har henne någon vecka på sommaren och vid jul. Förut har vi kommit bra överens och löst saker och ting rätt bra. Men nu är det bråk om allt. Nu senast har han gått och ändrat underhållsbidraget utan att säga till mig.

Vart ska jag vända mig för att vi ska komma överens?

Svar:

Vänd dig till familjerätten (socialtjänsten) där du och din dotter bor och be dem anordna samarbetssamtal. Samtalen innebär egentligen en medling när man är oense. De förutsätter förstås att pappan håller med om att ni bråkar om allt och att han också tycker att ni behöver hjälp i form av samarbetssamtal.

Skulle pappan vara tveksam till samtal bör familjerätten kontakta honom för att övertyga honom att samtal kan vara bra för att lösa era problem. Ett hinder för samtal kan vara det långa avståndet mellan era orter. Men det kan man lösa genom Skype, även om det alltid är bäst med ett personligt möte.

Om konfliktnivån är hög, och om samarbetssamtal inte löser problemen, bör du rådgöra med en advokat. Denne kan ge dig råd när det gäller underhållsbidraget och andra familjerättsliga frågor som rör er dotter.

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Kan jag skriva en fullmakt för en viss tid?

Jag har ensam vårdnad om min 12-åring. Vill pga utlandsvistelse ha gemensam vårdnad med pappan och vi är överens. Familjerätten säger jag måste skriva avtal här på konsulatet. Men nu ska jag flytta till tredje land så familjerättens papper hinner inte komma fram. Kan jag i stället skriva en egen fullmakt med två vittnen till pappan på obestämd eller viss tid så han kan ta beslut angående skola, sjukvård etc.?

Svar:

Vårdnaden kan inte överlåtas på viss tid, men en fullmakt kan skriva på viss tid. Du behöver inte bevittna den, men det skadar inte. Att låta vittnen till en sådan sak görs framförallt för att säkra bevisning för framtida domstolstvist, men det är inget krav.

Även om jag förstår att detta svar riskerar att komma dig tillhanda för sent så föreslår jag att du låter familjerätten skicka pappren till dig via e-post. Så skriver du ut, undertecknar dem och låter konsulatet skicka dem till familjerätten, alternativt att du skickar dem själv till familjerätten så får barnets pappa gå dit och skriva på dem.

Prio Advokatbyrå