Jag har en dotter som är 5 år; hennes pappa och jag separerade för 3,5 år sedan. Hon bor hos mig och pappan bor 25 mil härifrån. Han har henne någon vecka på sommaren och vid jul. Förut har vi kommit bra överens och löst saker och ting rätt bra. Men nu är det bråk om allt. Nu senast har han gått och ändrat underhållsbidraget utan att säga till mig.

Vart ska jag vända mig för att vi ska komma överens?

Svar:

Vänd dig till familjerätten (socialtjänsten) där du och din dotter bor och be dem anordna samarbetssamtal. Samtalen innebär egentligen en medling när man är oense. De förutsätter förstås att pappan håller med om att ni bråkar om allt och att han också tycker att ni behöver hjälp i form av samarbetssamtal.

Skulle pappan vara tveksam till samtal bör familjerätten kontakta honom för att övertyga honom att samtal kan vara bra för att lösa era problem. Ett hinder för samtal kan vara det långa avståndet mellan era orter. Men det kan man lösa genom Skype, även om det alltid är bäst med ett personligt möte.

Om konfliktnivån är hög, och om samarbetssamtal inte löser problemen, bör du rådgöra med en advokat. Denne kan ge dig råd när det gäller underhållsbidraget och andra familjerättsliga frågor som rör er dotter.

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Har jag rätt till både underhållsbidrag och underhållsstöd?
Jag betalar varje månad fullt underhållsstöd till Försäkringskassan (FK). Men mamman vägrar acceptera att jag gör avdrag för de dagar min dotter är hos mig. Det handlar om sex dygn per månad.

Mamman motiverar detta med att det kostar att ha barn. Hon köper bland annat dyra märkeskläder till flickan utan att i förväg samråda med mig. Jag anser att det går lika bra med billigare kläder och att det är mammans ensak om hon väljer att köpa onödigt dyra saker.

Om jag skulle begära avdrag för umgänge kommer mamman i sin tur begära att jag ska betalar en del av avgiften för förskola/fritidshem plus andra liknande avgifter.

Har man som boendeförälder rätt till både underhållsbidrag och underhållsstöd?

Kan mamman som boförälder begära att jag ska dela på kostnader för barnet, till exempel för fritidsaktiviteter och kläder, som jag inte fått vara med att besluta om eller anser mig ha råd med?

Kan mamman begära att jag ska stå för hälften av avgifter, till exempel för förskola om jag utnyttjar avdragsreglerna vid underhållsstöd?

Räknas min sambos inkomst med i min ekonomi om mamman skulle begära underhållsbidrag av mig?

Svar:

Läs mer...