Jag ska bo med barnen och de ska ha umgänge någon natt då och då hos sin pappa. Därför ska han betala underhållsbidrag, eller vad det kallas.

Men vad ska jag stå för när de är hos honom? Hur är det med till exempel blöjor? Lite extra kläder som mjukisar och strumpor eller andra underkläder? Likaså undrar jag hur det blir med de kläder som idag finns hos pappan. Kläder passar nu men hur blir det när dessa har blivit för små?

Svar:

Lagen ger inget konkret svar på frågan vad boföräldern respektive umgängesföräldern ska stå för vid umgänge. Men man kan få vägledning från reglerna om underhållsbidrag och praxis i frågan.

Utgångspunkten är att en umgängesförälder fullgör sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet, samtidigt som föräldern också ska bekosta vissa kostnader i samband med umgänge.

Praxis är att barnet ska ha tillgång till mat, hygienartiklar och ombyte hos umgängesföräldern. Förutom livsmedel kan det vara exempelvis blöjor, tvål, schampo och mensskydd. Plus underkläder och ett ombyte som kan behövas ifall medskickade kläder behöver tvättas. Umgängesföräldern ska också bekosta de aktiviteter som barnet och föräldern gör tillsammans under umgänget.

Boföräldern ska skicka med nödvändig utrustning i övrigt. Det kan vara barnvagn, kärra, cykel, bob, kläder samt fickpengar. De kläder som barnet efterhand växer ur ersätts av boföräldern, och de ombyteskläder som umgängesföräldern ska ha tillhands ersätts av honom/henne.

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Kan jag skriva en fullmakt för en viss tid?

Jag har ensam vårdnad om min 12-åring. Vill pga utlandsvistelse ha gemensam vårdnad med pappan och vi är överens. Familjerätten säger jag måste skriva avtal här på konsulatet. Men nu ska jag flytta till tredje land så familjerättens papper hinner inte komma fram. Kan jag i stället skriva en egen fullmakt med två vittnen till pappan på obestämd eller viss tid så han kan ta beslut angående skola, sjukvård etc.?

Svar:

Vårdnaden kan inte överlåtas på viss tid, men en fullmakt kan skriva på viss tid. Du behöver inte bevittna den, men det skadar inte. Att låta vittnen till en sådan sak görs framförallt för att säkra bevisning för framtida domstolstvist, men det är inget krav.

Även om jag förstår att detta svar riskerar att komma dig tillhanda för sent så föreslår jag att du låter familjerätten skicka pappren till dig via e-post. Så skriver du ut, undertecknar dem och låter konsulatet skicka dem till familjerätten, alternativt att du skickar dem själv till familjerätten så får barnets pappa gå dit och skriva på dem.

Prio Advokatbyrå