Jag är så kallad helgförälder och mitt ex har vårdnad om vår dotter.
Vad ska jag göra när jag inte får henne på mina bestämda helger?

Svar:

Först bör klarläggas att ett barn har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor hos; en förälder har alltså inte umgängesrätt. 

Efter en separation kan barnets umgänge bestämmas antingen genom en överenskommelse mellan föräldrarna, eller genom ett avtal godkänt av socialnämnden eller genom ett beslut av en domstol.

I det här fallet är det oklart vad som menas med bestämda helger. Är det fråga om något som ni kommit överens om, eller är det fråga om ett avtal eller beslut i domstol? I samtliga fall bör du rådgöra med en jurist om vad du ska göra för att få en ändring. Du får kanske rådet att stämma den andre föräldern eller att begära verkställighet, det vill säga att den andre föräldern ska lämna ut barnet för umgänge. Gör han eller hon inte det riskerar vederbörande böter eller andra åtgärder.

Men allra bäst är givetvis att du kontaktar den andre föräldern och föreslår samarbetssamtal på familjerätten (socialtjänsten).

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Kan jag skriva en fullmakt för en viss tid?

Jag har ensam vårdnad om min 12-åring. Vill pga utlandsvistelse ha gemensam vårdnad med pappan och vi är överens. Familjerätten säger jag måste skriva avtal här på konsulatet. Men nu ska jag flytta till tredje land så familjerättens papper hinner inte komma fram. Kan jag i stället skriva en egen fullmakt med två vittnen till pappan på obestämd eller viss tid så han kan ta beslut angående skola, sjukvård etc.?

Svar:

Vårdnaden kan inte överlåtas på viss tid, men en fullmakt kan skriva på viss tid. Du behöver inte bevittna den, men det skadar inte. Att låta vittnen till en sådan sak görs framförallt för att säkra bevisning för framtida domstolstvist, men det är inget krav.

Även om jag förstår att detta svar riskerar att komma dig tillhanda för sent så föreslår jag att du låter familjerätten skicka pappren till dig via e-post. Så skriver du ut, undertecknar dem och låter konsulatet skicka dem till familjerätten, alternativt att du skickar dem själv till familjerätten så får barnets pappa gå dit och skriva på dem.

Prio Advokatbyrå