Jag är så kallad helgförälder och mitt ex har vårdnad om vår dotter.
Vad ska jag göra när jag inte får henne på mina bestämda helger?

Svar:

Först bör klarläggas att ett barn har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor hos; en förälder har alltså inte umgängesrätt. 

Efter en separation kan barnets umgänge bestämmas antingen genom en överenskommelse mellan föräldrarna, eller genom ett avtal godkänt av socialnämnden eller genom ett beslut av en domstol.

I det här fallet är det oklart vad som menas med bestämda helger. Är det fråga om något som ni kommit överens om, eller är det fråga om ett avtal eller beslut i domstol? I samtliga fall bör du rådgöra med en jurist om vad du ska göra för att få en ändring. Du får kanske rådet att stämma den andre föräldern eller att begära verkställighet, det vill säga att den andre föräldern ska lämna ut barnet för umgänge. Gör han eller hon inte det riskerar vederbörande böter eller andra åtgärder.

Men allra bäst är givetvis att du kontaktar den andre föräldern och föreslår samarbetssamtal på familjerätten (socialtjänsten).

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Har jag rätt till både underhållsbidrag och underhållsstöd?
Jag betalar varje månad fullt underhållsstöd till Försäkringskassan (FK). Men mamman vägrar acceptera att jag gör avdrag för de dagar min dotter är hos mig. Det handlar om sex dygn per månad.

Mamman motiverar detta med att det kostar att ha barn. Hon köper bland annat dyra märkeskläder till flickan utan att i förväg samråda med mig. Jag anser att det går lika bra med billigare kläder och att det är mammans ensak om hon väljer att köpa onödigt dyra saker.

Om jag skulle begära avdrag för umgänge kommer mamman i sin tur begära att jag ska betalar en del av avgiften för förskola/fritidshem plus andra liknande avgifter.

Har man som boendeförälder rätt till både underhållsbidrag och underhållsstöd?

Kan mamman som boförälder begära att jag ska dela på kostnader för barnet, till exempel för fritidsaktiviteter och kläder, som jag inte fått vara med att besluta om eller anser mig ha råd med?

Kan mamman begära att jag ska stå för hälften av avgifter, till exempel för förskola om jag utnyttjar avdragsreglerna vid underhållsstöd?

Räknas min sambos inkomst med i min ekonomi om mamman skulle begära underhållsbidrag av mig?

Svar:

Läs mer...