Jag har genom en dom fått ensam vårdnad, och sonen träffar sin pappa med umgängesstöd varannan helg. Jag får 1.573 kronor av försäkringskassan samt barnbidraget.

Nu kräver pappan att jag ska skicka med samtliga kläder som min son behöver för helgen. Regnkläder, gummistövlar, alla eventuella ombyten, badkläder med mera.

Är det verkligen min skyldighet? Ska han inte betala för något som behövs hos honom?

Svar:

Sonen får det statliga bidraget underhållsstöd (1.573 kr/mån), som alltså inte ska förväxlas med underhållsbidrag. Detta bidrag är dock bara till för att delvis täcka hans behov. Samhället vill därigenom garantera att sonen får en viss försörjning när pappan inte kan betala underhållsbidrag. Ett sådant hamnar för övrigt som regel på en högre nivå än 1.573 kr. Tilläggas kan att barn över 15 år får 1.723 kr/mån i bidrag.

Föräldrar bör, vid underhållsstöd och en jämförbar ekonomi, diskutera vilka kläder och vilken utrustning som krävs vid umgänget. Beloppen för underhållsstöd och barnbidrag innebär att boföräldern ska ansvara för en större del av det som ska skickas med.

Umgängesföräldern ska för sin del alltid ha tillgång till ombyten, till exempel underkläder, byxor och t-shirts. Men han/hon ska också ekonomiskt bidra till annat som är nödvändigt och som inte täcks av nämnda bidrag.

De är alltså rimligt att en av föräldrarna, vid underhållsstöd, barnbidrag och en jämförbar ekonomi, ska ta ett större försörjningsansvar än den andre. Men det betyder inte att den föräldern ska stå för allt. En diskussion om kostnadsfördelningen kan med fördel ske hos familjerätten. Kontakta därför socialtjänsten där du bor.

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Kan pappan kräva att få växelvis boende?

Vår son har alltid bott hos mig. Nu vill hans pappa att sonen ska bo varannan vecka hos honom. Det vill inte sonen, det är hos mig han har sin trygghet.

Vi har varit i tingsrätten där pappan inte fick mycket gehör. Domaren lämnade över till familjerätten att besluta om man ska utöka umgänget med pappan.

 Nu går vi i samtal där och det känns som att de kommer att driva detta till växelvis boende. Jag har tvingat fram att de ska samtala med sonen innan utökning av umgänget sker.

Egentligen förstår jag ingenting av detta. Varför ändra på boendet och det sociala livet när det fungerar så bra. Har pappan rätt att göra så här?

Svar:

Läs mer...