Jag flyttade ifrån min sons pappa när pojken var 1 månad gammal, nu är han 6 månader. Pappan har bara träffat sonen några få tillfällen. Nu vill han ha mer umgänge med honom. Men när han väl är här visar han inget intresse i sonen och umgås inte med honom och stannar bara en kort stund innan han måste fara.

Jag undrar om en gång i veckan är ett lagom umgänge för sonen? Hur ska man tänka med att utöka umgänge åldersmässigt, bara en riktlinje då jag förstår att det är olika från barn till barn?

Svar:

Det korta, och mycket generella svaret, är att så ett litet barn anses må bäst av ett umgänge som sker ofta och under korta stunder i en trygg miljö.

Till exempel tre gånger i veckan under någon eller ett par timmar och med barnets trygga omsorgsperson i närheten. Efter några gånger behöver inte den personen vara direkt närvarande under umgänget.

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Kan jag skriva en fullmakt för en viss tid?

Jag har ensam vårdnad om min 12-åring. Vill pga utlandsvistelse ha gemensam vårdnad med pappan och vi är överens. Familjerätten säger jag måste skriva avtal här på konsulatet. Men nu ska jag flytta till tredje land så familjerättens papper hinner inte komma fram. Kan jag i stället skriva en egen fullmakt med två vittnen till pappan på obestämd eller viss tid så han kan ta beslut angående skola, sjukvård etc.?

Svar:

Vårdnaden kan inte överlåtas på viss tid, men en fullmakt kan skriva på viss tid. Du behöver inte bevittna den, men det skadar inte. Att låta vittnen till en sådan sak görs framförallt för att säkra bevisning för framtida domstolstvist, men det är inget krav.

Även om jag förstår att detta svar riskerar att komma dig tillhanda för sent så föreslår jag att du låter familjerätten skicka pappren till dig via e-post. Så skriver du ut, undertecknar dem och låter konsulatet skicka dem till familjerätten, alternativt att du skickar dem själv till familjerätten så får barnets pappa gå dit och skriva på dem.

Prio Advokatbyrå