Barnen bor växelvis hos oss båda föräldrar, 50/50. Det funkar alldeles utmärkt förutom att min exman har fått för sig att mina föräldrar, det vill säga barnens morföräldrar, inte ska få vara med barnen under mina veckor. Barnen, 2 och 5 år gamla, älskar att vara med sina morföräldrar, och de bor nära och vill finnas till för mina barn.

Har barnen laglig rätt till umgänge med morföräldrarna om det är deras önskan?

Svar:

Utifrån de detaljer som du ger i din fråga är​ vårt svar​ följande.

Barnen har laglig rätt att träffa dina föräldrar​ under förutsättning att det är för deras bästa​. Det följer av FB 6 kap. 15 § tredje stycket​, där följande står.​

Barnets vårdnadshavare har ett ansvar för att barnets behov av umgänge med någon annan som står det särskilt nära så långt möjligt tillgodoses

Bestämmelsen innebär att vårdnadshavar​e​ ska se till att barnet får sitt behov av umgänge med olika personer tillfredsställt. Härmed​ ​menas​ ​att barnet ska få träffa anhöriga m.fl. som det är berikande för barnet att vara tillsammans med.

I vårdnadshavarens ansvar ligger​ även​ att på olika sätt uppmuntra barnet att träffa andra personer som står barnet särskilt nära, t.ex. tidigare fosterföräldrar eller far- eller morföräldrar.

Prio Advokatbyrå

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Kan jag skriva en fullmakt för en viss tid?

Jag har ensam vårdnad om min 12-åring. Vill pga utlandsvistelse ha gemensam vårdnad med pappan och vi är överens. Familjerätten säger jag måste skriva avtal här på konsulatet. Men nu ska jag flytta till tredje land så familjerättens papper hinner inte komma fram. Kan jag i stället skriva en egen fullmakt med två vittnen till pappan på obestämd eller viss tid så han kan ta beslut angående skola, sjukvård etc.?

Svar:

Vårdnaden kan inte överlåtas på viss tid, men en fullmakt kan skriva på viss tid. Du behöver inte bevittna den, men det skadar inte. Att låta vittnen till en sådan sak görs framförallt för att säkra bevisning för framtida domstolstvist, men det är inget krav.

Även om jag förstår att detta svar riskerar att komma dig tillhanda för sent så föreslår jag att du låter familjerätten skicka pappren till dig via e-post. Så skriver du ut, undertecknar dem och låter konsulatet skicka dem till familjerätten, alternativt att du skickar dem själv till familjerätten så får barnets pappa gå dit och skriva på dem.

Prio Advokatbyrå