Barnen bor växelvis hos oss båda föräldrar, 50/50. Det funkar alldeles utmärkt förutom att min exman har fått för sig att mina föräldrar, det vill säga barnens morföräldrar, inte ska få vara med barnen under mina veckor. Barnen, 2 och 5 år gamla, älskar att vara med sina morföräldrar, och de bor nära och vill finnas till för mina barn.

Har barnen laglig rätt till umgänge med morföräldrarna om det är deras önskan?

Svar:

Utifrån de detaljer som du ger i din fråga är​ vårt svar​ följande.

Barnen har laglig rätt att träffa dina föräldrar​ under förutsättning att det är för deras bästa​. Det följer av FB 6 kap. 15 § tredje stycket​, där följande står.​

Barnets vårdnadshavare har ett ansvar för att barnets behov av umgänge med någon annan som står det särskilt nära så långt möjligt tillgodoses

Bestämmelsen innebär att vårdnadshavar​e​ ska se till att barnet får sitt behov av umgänge med olika personer tillfredsställt. Härmed​ ​menas​ ​att barnet ska få träffa anhöriga m.fl. som det är berikande för barnet att vara tillsammans med.

I vårdnadshavarens ansvar ligger​ även​ att på olika sätt uppmuntra barnet att träffa andra personer som står barnet särskilt nära, t.ex. tidigare fosterföräldrar eller far- eller morföräldrar.

Prio Advokatbyrå

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Har jag rätt till både underhållsbidrag och underhållsstöd?
Jag betalar varje månad fullt underhållsstöd till Försäkringskassan (FK). Men mamman vägrar acceptera att jag gör avdrag för de dagar min dotter är hos mig. Det handlar om sex dygn per månad.

Mamman motiverar detta med att det kostar att ha barn. Hon köper bland annat dyra märkeskläder till flickan utan att i förväg samråda med mig. Jag anser att det går lika bra med billigare kläder och att det är mammans ensak om hon väljer att köpa onödigt dyra saker.

Om jag skulle begära avdrag för umgänge kommer mamman i sin tur begära att jag ska betalar en del av avgiften för förskola/fritidshem plus andra liknande avgifter.

Har man som boendeförälder rätt till både underhållsbidrag och underhållsstöd?

Kan mamman som boförälder begära att jag ska dela på kostnader för barnet, till exempel för fritidsaktiviteter och kläder, som jag inte fått vara med att besluta om eller anser mig ha råd med?

Kan mamman begära att jag ska stå för hälften av avgifter, till exempel för förskola om jag utnyttjar avdragsreglerna vid underhållsstöd?

Räknas min sambos inkomst med i min ekonomi om mamman skulle begära underhållsbidrag av mig?

Svar:

Läs mer...