Min dotter är 15 år och har bott hos mig i cirka 8 mån efter att tidigare haft växelvis boende. Hon har valt att bo hos mig på grund av pappans alkoholvanor och hans flickvän. Nu vill pappan via socialtjänsten få rätt att träffa dottern mot hennes vilja. Jag förhindrar inte umgänget men min dotter svarar inte på pappans sms och telefonsamtal; hon vill inte träffa honom.

Kan socialtjänsten ändå via lagar tvinga vår dotter träffa sin far mot hennes vilja? Vad säger lagen och hur mycket betyder hennes egen vilja.i detta?

Svar:

Enligt lagen, föräldrabalken, är det barnet som har umgängesrätt med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Om ett barn, som är 15 år, inte vill ha umgänge med en förälder brukar domstol sällan eller aldrig tvinga barnet till ett oönskat umgänge.

Socialtjänsten har som uppdrag att genom samarbetssamtal hjälpa föräldrar att komma fram till egna lösningar när de är oense om vårdnad, boende och umgänge. Föräldrarnas lösningar ska givetvis vara bäst för barnet, och inte de vuxna. Socialtjänsten har däremot inte någon befogenhet, med stöd av lag, att tvinga ett barn till ett umgänge som barnet inte efterfrågar.

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Har jag rätt till både underhållsbidrag och underhållsstöd?
Jag betalar varje månad fullt underhållsstöd till Försäkringskassan (FK). Men mamman vägrar acceptera att jag gör avdrag för de dagar min dotter är hos mig. Det handlar om sex dygn per månad.

Mamman motiverar detta med att det kostar att ha barn. Hon köper bland annat dyra märkeskläder till flickan utan att i förväg samråda med mig. Jag anser att det går lika bra med billigare kläder och att det är mammans ensak om hon väljer att köpa onödigt dyra saker.

Om jag skulle begära avdrag för umgänge kommer mamman i sin tur begära att jag ska betalar en del av avgiften för förskola/fritidshem plus andra liknande avgifter.

Har man som boendeförälder rätt till både underhållsbidrag och underhållsstöd?

Kan mamman som boförälder begära att jag ska dela på kostnader för barnet, till exempel för fritidsaktiviteter och kläder, som jag inte fått vara med att besluta om eller anser mig ha råd med?

Kan mamman begära att jag ska stå för hälften av avgifter, till exempel för förskola om jag utnyttjar avdragsreglerna vid underhållsstöd?

Räknas min sambos inkomst med i min ekonomi om mamman skulle begära underhållsbidrag av mig?

Svar:

Läs mer...