Min dotter är 15 år och har bott hos mig i cirka 8 mån efter att tidigare haft växelvis boende. Hon har valt att bo hos mig på grund av pappans alkoholvanor och hans flickvän. Nu vill pappan via socialtjänsten få rätt att träffa dottern mot hennes vilja. Jag förhindrar inte umgänget men min dotter svarar inte på pappans sms och telefonsamtal; hon vill inte träffa honom.

Kan socialtjänsten ändå via lagar tvinga vår dotter träffa sin far mot hennes vilja? Vad säger lagen och hur mycket betyder hennes egen vilja.i detta?

Svar:

Enligt lagen, föräldrabalken, är det barnet som har umgängesrätt med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Om ett barn, som är 15 år, inte vill ha umgänge med en förälder brukar domstol sällan eller aldrig tvinga barnet till ett oönskat umgänge.

Socialtjänsten har som uppdrag att genom samarbetssamtal hjälpa föräldrar att komma fram till egna lösningar när de är oense om vårdnad, boende och umgänge. Föräldrarnas lösningar ska givetvis vara bäst för barnet, och inte de vuxna. Socialtjänsten har däremot inte någon befogenhet, med stöd av lag, att tvinga ett barn till ett umgänge som barnet inte efterfrågar.

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Kan jag skriva en fullmakt för en viss tid?

Jag har ensam vårdnad om min 12-åring. Vill pga utlandsvistelse ha gemensam vårdnad med pappan och vi är överens. Familjerätten säger jag måste skriva avtal här på konsulatet. Men nu ska jag flytta till tredje land så familjerättens papper hinner inte komma fram. Kan jag i stället skriva en egen fullmakt med två vittnen till pappan på obestämd eller viss tid så han kan ta beslut angående skola, sjukvård etc.?

Svar:

Vårdnaden kan inte överlåtas på viss tid, men en fullmakt kan skriva på viss tid. Du behöver inte bevittna den, men det skadar inte. Att låta vittnen till en sådan sak görs framförallt för att säkra bevisning för framtida domstolstvist, men det är inget krav.

Även om jag förstår att detta svar riskerar att komma dig tillhanda för sent så föreslår jag att du låter familjerätten skicka pappren till dig via e-post. Så skriver du ut, undertecknar dem och låter konsulatet skicka dem till familjerätten, alternativt att du skickar dem själv till familjerätten så får barnets pappa gå dit och skriva på dem.

Prio Advokatbyrå