Mina barns pappa ska flytta 25 mil från vår ort. Nu påstår han att jag som boendeförälder ska stå för resorna halva vägen. Har han rätt?

Barnen har träffat sin pappa varannan helg i 1 1/2 år förutom den äldste, han bor hos mig på heltid vilket innebär att jag står för hans kostnader. Jag får underhåll för barnen via försäkringskassan. Borde inte kostnaderna för den äldste räknas som extra kostnad för mig?

Svar:

Det finns ingen regel som säger att en boförälder alltid ska stå för halva resekostnaden vid barns umgänge med den andre föräldern. De föräldrar som anser att de har en likvärdig ekonomi brukar, som praxis, bestämma att man delar på resorna eller möts på halva vägen.

Som boförälder är du skyldig att bidra till umgängesresorna, eftersom avståndet (mer än 10 mil) gör att resekostnaderna ska anses som betydande. Skyldigheten att bidra förutsätter dock att du har ekonomisk förmåga att till det, vilket avgörs av en komplicerad uträkning påminnande om beräkningen av underhållsbidrag.

Resekostnader ska inte vägas in när man beräknar barnets rätt till underhållsbidrag. De faktiska kostnaderna för ett barnets uppehälle får inte heller någon betydelse när det gäller underhållsstödets storlek.

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Har jag rätt till både underhållsbidrag och underhållsstöd?
Jag betalar varje månad fullt underhållsstöd till Försäkringskassan (FK). Men mamman vägrar acceptera att jag gör avdrag för de dagar min dotter är hos mig. Det handlar om sex dygn per månad.

Mamman motiverar detta med att det kostar att ha barn. Hon köper bland annat dyra märkeskläder till flickan utan att i förväg samråda med mig. Jag anser att det går lika bra med billigare kläder och att det är mammans ensak om hon väljer att köpa onödigt dyra saker.

Om jag skulle begära avdrag för umgänge kommer mamman i sin tur begära att jag ska betalar en del av avgiften för förskola/fritidshem plus andra liknande avgifter.

Har man som boendeförälder rätt till både underhållsbidrag och underhållsstöd?

Kan mamman som boförälder begära att jag ska dela på kostnader för barnet, till exempel för fritidsaktiviteter och kläder, som jag inte fått vara med att besluta om eller anser mig ha råd med?

Kan mamman begära att jag ska stå för hälften av avgifter, till exempel för förskola om jag utnyttjar avdragsreglerna vid underhållsstöd?

Räknas min sambos inkomst med i min ekonomi om mamman skulle begära underhållsbidrag av mig?

Svar:

Läs mer...