Mina barns pappa ska flytta 25 mil från vår ort. Nu påstår han att jag som boendeförälder ska stå för resorna halva vägen. Har han rätt?

Barnen har träffat sin pappa varannan helg i 1 1/2 år förutom den äldste, han bor hos mig på heltid vilket innebär att jag står för hans kostnader. Jag får underhåll för barnen via försäkringskassan. Borde inte kostnaderna för den äldste räknas som extra kostnad för mig?

Svar:

Det finns ingen regel som säger att en boförälder alltid ska stå för halva resekostnaden vid barns umgänge med den andre föräldern. De föräldrar som anser att de har en likvärdig ekonomi brukar, som praxis, bestämma att man delar på resorna eller möts på halva vägen.

Som boförälder är du skyldig att bidra till umgängesresorna, eftersom avståndet (mer än 10 mil) gör att resekostnaderna ska anses som betydande. Skyldigheten att bidra förutsätter dock att du har ekonomisk förmåga att till det, vilket avgörs av en komplicerad uträkning påminnande om beräkningen av underhållsbidrag.

Resekostnader ska inte vägas in när man beräknar barnets rätt till underhållsbidrag. De faktiska kostnaderna för ett barnets uppehälle får inte heller någon betydelse när det gäller underhållsstödets storlek.

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Kan jag skriva en fullmakt för en viss tid?

Jag har ensam vårdnad om min 12-åring. Vill pga utlandsvistelse ha gemensam vårdnad med pappan och vi är överens. Familjerätten säger jag måste skriva avtal här på konsulatet. Men nu ska jag flytta till tredje land så familjerättens papper hinner inte komma fram. Kan jag i stället skriva en egen fullmakt med två vittnen till pappan på obestämd eller viss tid så han kan ta beslut angående skola, sjukvård etc.?

Svar:

Vårdnaden kan inte överlåtas på viss tid, men en fullmakt kan skriva på viss tid. Du behöver inte bevittna den, men det skadar inte. Att låta vittnen till en sådan sak görs framförallt för att säkra bevisning för framtida domstolstvist, men det är inget krav.

Även om jag förstår att detta svar riskerar att komma dig tillhanda för sent så föreslår jag att du låter familjerätten skicka pappren till dig via e-post. Så skriver du ut, undertecknar dem och låter konsulatet skicka dem till familjerätten, alternativt att du skickar dem själv till familjerätten så får barnets pappa gå dit och skriva på dem.

Prio Advokatbyrå