Jag undrar om jag har rätt att träffa mitt barnbarn, 18 månader, som är familjehemsplacerad. Jag längtar efter att få vara mormor och vara tillsammans med honom. Min stora önskan är att få "låna" honom ibland på helger och ledigheter.Vem bestämmer hur umgänget ska se ut och hur ofta? Vem vänder jag mig till? Har varit i kontakt med socialtjänsten i den kommun som har placerat honom, men de vill inte ge mig någon information.

Svar:

Du har inte umgängesrätt med ditt barnbarn som vårdas i familjehemmet; umgängesrätten tillhör alltid barnet. Men för att kunna bevaka barnets rättigheter är det bra att närstående, till exempel mor- och farföräldrar, är positiva till att ha kontakt med barnet.  

Vid en placering i ett familjehem görs en planering vilka barnet ska ha umgänge med och när detta kan ske. Inledningsvis bör dock barnet i lugn och ro få tillfälle att lära känna sin nya miljö och de personer som bor i det nya hemmet. Därför kan det dröja en viss tid innan det är lämpligt för barnet att träffa sina föräldrar och närstående.

I första hand planeras det för barnets umgänge med sina föräldrar. Vid de tillfällena kan föräldrarna också se till att barnet att också träffar närstående personer. I de fall där barnet har en stark anknytning till närstående personer bör man givetvis se till att barnet får träffa dem på ett lämpligt sätt. 

Alla frågor om ett placerat barns umgänge med närstående ska i normalfallet besvaras av ansvarig socialtjänst. Men den kan å andra sidan vara förhindrad att lämna information om barnets förhållanden med hänvisning till sekretessregler. 

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Kan jag skriva en fullmakt för en viss tid?

Jag har ensam vårdnad om min 12-åring. Vill pga utlandsvistelse ha gemensam vårdnad med pappan och vi är överens. Familjerätten säger jag måste skriva avtal här på konsulatet. Men nu ska jag flytta till tredje land så familjerättens papper hinner inte komma fram. Kan jag i stället skriva en egen fullmakt med två vittnen till pappan på obestämd eller viss tid så han kan ta beslut angående skola, sjukvård etc.?

Svar:

Vårdnaden kan inte överlåtas på viss tid, men en fullmakt kan skriva på viss tid. Du behöver inte bevittna den, men det skadar inte. Att låta vittnen till en sådan sak görs framförallt för att säkra bevisning för framtida domstolstvist, men det är inget krav.

Även om jag förstår att detta svar riskerar att komma dig tillhanda för sent så föreslår jag att du låter familjerätten skicka pappren till dig via e-post. Så skriver du ut, undertecknar dem och låter konsulatet skicka dem till familjerätten, alternativt att du skickar dem själv till familjerätten så får barnets pappa gå dit och skriva på dem.

Prio Advokatbyrå