Jag undrar om jag har rätt att träffa mitt barnbarn, 18 månader, som är familjehemsplacerad. Jag längtar efter att få vara mormor och vara tillsammans med honom. Min stora önskan är att få "låna" honom ibland på helger och ledigheter.Vem bestämmer hur umgänget ska se ut och hur ofta? Vem vänder jag mig till? Har varit i kontakt med socialtjänsten i den kommun som har placerat honom, men de vill inte ge mig någon information.

Svar:

Du har inte umgängesrätt med ditt barnbarn som vårdas i familjehemmet; umgängesrätten tillhör alltid barnet. Men för att kunna bevaka barnets rättigheter är det bra att närstående, till exempel mor- och farföräldrar, är positiva till att ha kontakt med barnet.  

Vid en placering i ett familjehem görs en planering vilka barnet ska ha umgänge med och när detta kan ske. Inledningsvis bör dock barnet i lugn och ro få tillfälle att lära känna sin nya miljö och de personer som bor i det nya hemmet. Därför kan det dröja en viss tid innan det är lämpligt för barnet att träffa sina föräldrar och närstående.

I första hand planeras det för barnets umgänge med sina föräldrar. Vid de tillfällena kan föräldrarna också se till att barnet att också träffar närstående personer. I de fall där barnet har en stark anknytning till närstående personer bör man givetvis se till att barnet får träffa dem på ett lämpligt sätt. 

Alla frågor om ett placerat barns umgänge med närstående ska i normalfallet besvaras av ansvarig socialtjänst. Men den kan å andra sidan vara förhindrad att lämna information om barnets förhållanden med hänvisning till sekretessregler. 

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Har jag rätt till både underhållsbidrag och underhållsstöd?
Jag betalar varje månad fullt underhållsstöd till Försäkringskassan (FK). Men mamman vägrar acceptera att jag gör avdrag för de dagar min dotter är hos mig. Det handlar om sex dygn per månad.

Mamman motiverar detta med att det kostar att ha barn. Hon köper bland annat dyra märkeskläder till flickan utan att i förväg samråda med mig. Jag anser att det går lika bra med billigare kläder och att det är mammans ensak om hon väljer att köpa onödigt dyra saker.

Om jag skulle begära avdrag för umgänge kommer mamman i sin tur begära att jag ska betalar en del av avgiften för förskola/fritidshem plus andra liknande avgifter.

Har man som boendeförälder rätt till både underhållsbidrag och underhållsstöd?

Kan mamman som boförälder begära att jag ska dela på kostnader för barnet, till exempel för fritidsaktiviteter och kläder, som jag inte fått vara med att besluta om eller anser mig ha råd med?

Kan mamman begära att jag ska stå för hälften av avgifter, till exempel för förskola om jag utnyttjar avdragsreglerna vid underhållsstöd?

Räknas min sambos inkomst med i min ekonomi om mamman skulle begära underhållsbidrag av mig?

Svar:

Läs mer...