Min mamma har bett om hjälp från socialtjänsten i hemkommunen angående min syster.

Efter ett möte med dem bestämde mamma sig för att hon inte ville fortsätta träffa dem. Nu har plötsligt socialtjänsten öppnat en utredning angående min syster och mina två andra syskon vilket oroar hela familjen och min mamma, som också mår dåligt.

Hur går man till väga för att bara avsluta hela detta?

Svar:

Det framgår inte av frågan om din mamma är ensam vårdnadshavare, eller inte. Oavsett det är det fullt möjligt, i normalfallet, för en vårdnadshavare att först ansöka om få råd och stöd (bistånd) hos socialtjänsten för att sedan ångra sig och vilja ta tillbaka ansökan.

Men om det kommit fram andra uppgifter, till exempel genom en anmälan eller något som din mamma kan ha sagt, då kan socialnämnden vara skyldig att inleda en utredning utan hennes samtycke.

En orsak kan vara uppgifter om hot, våld eller kränkning från en närstående person i familjen, då ska socialtjänsten utan dröjsmål inleda en utredning. En annan orsak kan vara att förskolan gjort en anmälan om oro för något missförhållande i hemmet.

Men socialtjänsten ska inte utreda mer än nödvändigt. Det bästa din mamma kan göra i det här läget är därför att medverka i utredningen, och besvara de ställda frågorna så gott det går, så att utredningen kan avslutas så fort som möjligt.

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Har jag rätt till både underhållsbidrag och underhållsstöd?
Jag betalar varje månad fullt underhållsstöd till Försäkringskassan (FK). Men mamman vägrar acceptera att jag gör avdrag för de dagar min dotter är hos mig. Det handlar om sex dygn per månad.

Mamman motiverar detta med att det kostar att ha barn. Hon köper bland annat dyra märkeskläder till flickan utan att i förväg samråda med mig. Jag anser att det går lika bra med billigare kläder och att det är mammans ensak om hon väljer att köpa onödigt dyra saker.

Om jag skulle begära avdrag för umgänge kommer mamman i sin tur begära att jag ska betalar en del av avgiften för förskola/fritidshem plus andra liknande avgifter.

Har man som boendeförälder rätt till både underhållsbidrag och underhållsstöd?

Kan mamman som boförälder begära att jag ska dela på kostnader för barnet, till exempel för fritidsaktiviteter och kläder, som jag inte fått vara med att besluta om eller anser mig ha råd med?

Kan mamman begära att jag ska stå för hälften av avgifter, till exempel för förskola om jag utnyttjar avdragsreglerna vid underhållsstöd?

Räknas min sambos inkomst med i min ekonomi om mamman skulle begära underhållsbidrag av mig?

Svar:

Läs mer...