(En mycket förkortad fråga)
Jag har en vän som gick ifrån sin sambo sommaren 2016, hon var då gravid. Han har träffat flickan sedan hon föddes och har varit med på alla BVC möten osv. Nu har mamman träffat en ny man som bor hos henne, och min vän är orolig för att dottern ska knyta an till honom. Mamman vill nu att han ska ha henne mindre på grund av barnets bästa. Mamman vill få ett beslut i tingsrätten så att hon ska ha henne mer än 50 %.

Hur ser hans chanser ut att få ha henne lika mycket som mamman? Kan han bestämma att den veckan som är "hans", på de dagarna som mamman hämtar henne, att hon inte behöver umgås med den nye mannen ihop med dottern?

Svar:

Det går inte, i detta skede, att säga om det är lämpligt med växelvis boende för flickan; avgörande är en samlad bedömning om vad som är bäst för henne och om föräldrarna kan samverka för att få det växelvisa boendet att fungera. Om mamman vänder sig till tingsrätten kan en utredning eventuellt klargöra detta.

Växelvis boende är för övrigt ingen rättighet, vilket många föräldrar förefaller att tro. Det finns alltså ingen laglig grund för en förälder att hävda att man vill ha barnet boende hos sig varannan vecka. En helhetsbedömning om vad som är bäst för barnet ska alltså vara avgörande. 

Vid växelvis boende ansvarar respektive förälder för barnets omsorger den vecka barnet bor hos föräldern. Om föräldrarna skaffat nya partners kan de inte ha som krav att barnet inte ska träffa den nya/nye föräldern under respektive vecka. Även här ska man göra en bedömning vad som är bäst för barnet. 

Anser en förälder att det är olämpligt att barnet träffar den andra förälderns partner kan föräldern hos tingsrätten ansöka om ensam vårdnad. Vid ensam vårdnad bor barnet huvudsakligen hos föräldern och hon/han kan ensam bestämma i umgängesfrågan. Om föräldern vill begränsa umgänget ska det föreligga ha sakliga grunder för begränsningen. 

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Kan jag skriva en fullmakt för en viss tid?

Jag har ensam vårdnad om min 12-åring. Vill pga utlandsvistelse ha gemensam vårdnad med pappan och vi är överens. Familjerätten säger jag måste skriva avtal här på konsulatet. Men nu ska jag flytta till tredje land så familjerättens papper hinner inte komma fram. Kan jag i stället skriva en egen fullmakt med två vittnen till pappan på obestämd eller viss tid så han kan ta beslut angående skola, sjukvård etc.?

Svar:

Vårdnaden kan inte överlåtas på viss tid, men en fullmakt kan skriva på viss tid. Du behöver inte bevittna den, men det skadar inte. Att låta vittnen till en sådan sak görs framförallt för att säkra bevisning för framtida domstolstvist, men det är inget krav.

Även om jag förstår att detta svar riskerar att komma dig tillhanda för sent så föreslår jag att du låter familjerätten skicka pappren till dig via e-post. Så skriver du ut, undertecknar dem och låter konsulatet skicka dem till familjerätten, alternativt att du skickar dem själv till familjerätten så får barnets pappa gå dit och skriva på dem.

Prio Advokatbyrå