(En mycket förkortad fråga)
Jag har en vän som gick ifrån sin sambo sommaren 2016, hon var då gravid. Han har träffat flickan sedan hon föddes och har varit med på alla BVC möten osv. Nu har mamman träffat en ny man som bor hos henne, och min vän är orolig för att dottern ska knyta an till honom. Mamman vill nu att han ska ha henne mindre på grund av barnets bästa. Mamman vill få ett beslut i tingsrätten så att hon ska ha henne mer än 50 %.

Hur ser hans chanser ut att få ha henne lika mycket som mamman? Kan han bestämma att den veckan som är "hans", på de dagarna som mamman hämtar henne, att hon inte behöver umgås med den nye mannen ihop med dottern?

Svar:

Det går inte, i detta skede, att säga om det är lämpligt med växelvis boende för flickan; avgörande är en samlad bedömning om vad som är bäst för henne och om föräldrarna kan samverka för att få det växelvisa boendet att fungera. Om mamman vänder sig till tingsrätten kan en utredning eventuellt klargöra detta.

Växelvis boende är för övrigt ingen rättighet, vilket många föräldrar förefaller att tro. Det finns alltså ingen laglig grund för en förälder att hävda att man vill ha barnet boende hos sig varannan vecka. En helhetsbedömning om vad som är bäst för barnet ska alltså vara avgörande. 

Vid växelvis boende ansvarar respektive förälder för barnets omsorger den vecka barnet bor hos föräldern. Om föräldrarna skaffat nya partners kan de inte ha som krav att barnet inte ska träffa den nya/nye föräldern under respektive vecka. Även här ska man göra en bedömning vad som är bäst för barnet. 

Anser en förälder att det är olämpligt att barnet träffar den andra förälderns partner kan föräldern hos tingsrätten ansöka om ensam vårdnad. Vid ensam vårdnad bor barnet huvudsakligen hos föräldern och hon/han kan ensam bestämma i umgängesfrågan. Om föräldern vill begränsa umgänget ska det föreligga ha sakliga grunder för begränsningen. 

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Har jag rätt till både underhållsbidrag och underhållsstöd?
Jag betalar varje månad fullt underhållsstöd till Försäkringskassan (FK). Men mamman vägrar acceptera att jag gör avdrag för de dagar min dotter är hos mig. Det handlar om sex dygn per månad.

Mamman motiverar detta med att det kostar att ha barn. Hon köper bland annat dyra märkeskläder till flickan utan att i förväg samråda med mig. Jag anser att det går lika bra med billigare kläder och att det är mammans ensak om hon väljer att köpa onödigt dyra saker.

Om jag skulle begära avdrag för umgänge kommer mamman i sin tur begära att jag ska betalar en del av avgiften för förskola/fritidshem plus andra liknande avgifter.

Har man som boendeförälder rätt till både underhållsbidrag och underhållsstöd?

Kan mamman som boförälder begära att jag ska dela på kostnader för barnet, till exempel för fritidsaktiviteter och kläder, som jag inte fått vara med att besluta om eller anser mig ha råd med?

Kan mamman begära att jag ska stå för hälften av avgifter, till exempel för förskola om jag utnyttjar avdragsreglerna vid underhållsstöd?

Räknas min sambos inkomst med i min ekonomi om mamman skulle begära underhållsbidrag av mig?

Svar:

Läs mer...