Jag och mitt ex har en dotter på fyra år och vi har gemensam vårdnad. Nu har mitt ex sagt att hon vill flytta till en annan stad åtta mil från min bostad. Jag vill inte att hon ska ta med sig dottern när hon flyttar utan vill att dottern ska fortsätta gå i den förskola hon går i nu och fortsätta med sina kamrater i skolan när hon blir så gammal.

Vad är det som gäller i det här läget? Har mamman rätt att flytta iväg med vår dotter eller inte? Vad har jag för rättigheter att kräva att dottern går kvar här? Varken jag eller mamman är kriminella eller något sådant utan är två normala föräldrar.

Svar:

Vad som är viktigt att komma ihåg i alla frågor som rör vårdnad, umgänge och boende är att barnets bästa ska beaktas och att det inte handlar om att skapa rättvisa mellan föräldrarna. Om föräldrarna inte kan komma överens om fråga om boende och umgänge finns det olika vägar att gå. Domstolen kan på talan av en förälder eller båda besluta vem av föräldrarna barnet ska bo med. Det kräver att den ena föräldern väcker talan. Om föräldrarna är överens kan de dock träffa ett skriftligt avtal som bli gällande på samma sätt som en domstols dom om det blir godkänt av socialnämnden.

Att barnet ska bo hos någon av föräldrarna innebär ingen speciell beslutanderätt för denne; beslut om barnets personliga angelägenheter ska fattas gemensamt av föräldrarna. Domstolen kan även fatta beslut om växelvis boende, om det är bäst för barnet. Växelvis boende innebär vanligtvis att barnet bor varannan vecka hos föräldrarna. Detta beslut kan fattas mot en eller båda föräldrarnas vilja. Gällande växelvis boende förutsätts dock att barnets behov sätts i första rummet, att föräldrarna bor förhållandevis nära varandra och att de har god samarbetsförmåga. Barnet ska inte behöva byta mellan olika skolor och förskolor.

Avståndet mellan orterna i det här fallet skulle kunna hindra ett växelvis boende. Gällande valet av bostadsort får den vårdnadshavare som barnet bor hos inte ensam bestämma om barnet ska flytta med honom eller henne. Om vårdnadshavarna inte kan komma överens ska barnet bo kvar där det bor. Detta är huvudregeln. Även när det gäller val av skola måste föräldrarna vara överens.

Om föräldrarna inte är överens vid en eventuell skolstart ska barnet börja i den skola inom vars upptagningsområde det bor. Gällande förskola har generellt sett den förälder som barnet bor hos i normalfallet beslutanderätten i fråga om barnomsorg. Det kan vara klokt att vända sig till familjerätten i där barnet är folkbokfört och ta hjälp vid liknande frågor. 

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Har jag rätt till både underhållsbidrag och underhållsstöd?
Jag betalar varje månad fullt underhållsstöd till Försäkringskassan (FK). Men mamman vägrar acceptera att jag gör avdrag för de dagar min dotter är hos mig. Det handlar om sex dygn per månad.

Mamman motiverar detta med att det kostar att ha barn. Hon köper bland annat dyra märkeskläder till flickan utan att i förväg samråda med mig. Jag anser att det går lika bra med billigare kläder och att det är mammans ensak om hon väljer att köpa onödigt dyra saker.

Om jag skulle begära avdrag för umgänge kommer mamman i sin tur begära att jag ska betalar en del av avgiften för förskola/fritidshem plus andra liknande avgifter.

Har man som boendeförälder rätt till både underhållsbidrag och underhållsstöd?

Kan mamman som boförälder begära att jag ska dela på kostnader för barnet, till exempel för fritidsaktiviteter och kläder, som jag inte fått vara med att besluta om eller anser mig ha råd med?

Kan mamman begära att jag ska stå för hälften av avgifter, till exempel för förskola om jag utnyttjar avdragsreglerna vid underhållsstöd?

Räknas min sambos inkomst med i min ekonomi om mamman skulle begära underhållsbidrag av mig?

Svar:

Läs mer...