Måste man fylla i ett papper om man ska ha delad vårdnad på barnen? Om barnen ska vara skrivna hos sin mamma och jag ska dem halva tiden. Så att hon inte kan flytta till någon annan kommun utan min tillåtelse.

Och i så fall, vilken blankett måste man ha så att allt blir rätt från början?

Svar:

Förmodar att ni står inför valet att barnen ska bo växelvis, halva tiden, hos er båda.

Föräldrar kan utan samhällets inblandning, och utan särskilda blanketter, bestämma om att barnen ska bo växelvis. Det finns alltså ingen särskild blankett för detta.

Vill föräldrar få sin överenskommelse dokumenterad kan de hos socialtjänsten (familjerätten) skriva ett avtal om vårdnad, boende och umgänge. I det här fallet ett avtal om boende, som ska godkännas av socialnämnden för att gälla.

Avtalet kanske sedan bryts av att en förälder, efter ett ensidigt beslut, flyttar till en annan kommun. Då kan du begära verkställighet hos tingsrätten, det vill säga att avtalet ska genomföras.

Men avstånden mellan orterna kan vara så stort att växelvis boende inte är praktiskt möjligt. I en sådan situation bör du rådgöra med en advokat vilka mått och steg du ska ta.

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Kan pappan kräva att få växelvis boende?

Vår son har alltid bott hos mig. Nu vill hans pappa att sonen ska bo varannan vecka hos honom. Det vill inte sonen, det är hos mig han har sin trygghet.

Vi har varit i tingsrätten där pappan inte fick mycket gehör. Domaren lämnade över till familjerätten att besluta om man ska utöka umgänget med pappan.

 Nu går vi i samtal där och det känns som att de kommer att driva detta till växelvis boende. Jag har tvingat fram att de ska samtala med sonen innan utökning av umgänget sker.

Egentligen förstår jag ingenting av detta. Varför ändra på boendet och det sociala livet när det fungerar så bra. Har pappan rätt att göra så här?

Svar:

Läs mer...