Min 13-årige son bor växelvis hos sin pappa på samma ort som jag. Sonen vill nu inte bo lika mycket hos pappan, vilket han inte accepterar. Orsaken till att sonen vill bo mer hos mig och storebror är pappans märkliga beteende mot honom. Exempelvis har sonen ingen nyckel till pappans bostad vilket dels utestänger honom dels försvårar hämtning av kläder och skolböcker med mera.

Hur kan man göra? Vi har gemensam vårdnad men stora samarbetssvårigheter.

Svar:

Har vårdnadshavare svårigheter att samarbeta och samverka när det gäller vårdnad, boende och umgänge, eller något av dessa frågor, bör föräldrarna söka hjälp hos socialtjänsten, närmare bestämt familjerätten.

Genom ett eller flera samarbetssamtal, som till sin karaktär också har en medlande funktion, kan föräldrarna komma överens om en lösning som utgår från barnets behov.

Samtalsledaren kan förutom att ha samtal med föräldrarna enskilt och/eller gemensamt, även träffa barnet för samtal, i det här fallet den tonårige sonen, och därefter återkoppla till föräldrarna hans önskemål, vilja och inställning.

Det är inte alltid samarbetssamtal leder till en bra lösning för barnet. Det kan också vara på det viset att bara den ene föräldern efterfrågar samtalen som är frivilliga. I det fallet kan föräldern få frågan prövad i domstol istället.

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt och barn/unga.

Annons
Annons

Veckans Fråga

Kan pappan kräva att få växelvis boende?

Vår son har alltid bott hos mig. Nu vill hans pappa att sonen ska bo varannan vecka hos honom. Det vill inte sonen, det är hos mig han har sin trygghet.

Vi har varit i tingsrätten där pappan inte fick mycket gehör. Domaren lämnade över till familjerätten att besluta om man ska utöka umgänget med pappan.

 Nu går vi i samtal där och det känns som att de kommer att driva detta till växelvis boende. Jag har tvingat fram att de ska samtala med sonen innan utökning av umgänget sker.

Egentligen förstår jag ingenting av detta. Varför ändra på boendet och det sociala livet när det fungerar så bra. Har pappan rätt att göra så här?

Svar:

Läs mer...