Min son är 10 år och bor växelvis. Hans pappa bor trångt och fram till nu har sonen delat rum med sin honom. Nu har hans pappa skaffat flickvän så sonen får flytta ut i vardagsrummet där även hans farmor sover.

Har sonen rätt till eget rum vid växelvis boende?

Svar:

Föräldrar kan efter en separation/skilsmässa bestämma att barnen ska ett växelvis boende. Väljer de ett växelvis boende förväntas de ha ovanligt bra samarbete för att detta boende inte ska innebära stora och negativa förändringar för barnet. Varken när det gäller skola, kamratkontakter, fritidsaktiviteter och ekonomisk standard.

Ett barn har enligt lagen ingen rättighet till eget rum vid växelvis boende; lagstiftarna har alltså överlåtit till föräldrarna att bedöma vad som är bäst för barnet. Men föräldrarna bör bereda barnet en liknande bostadsstandard hos dem båda. Man bör undvika trångboddhet, men behovet av ett eget rum för ett barn uppkommer i allmänhet först i början av tonåren.

I det här specifika fallet bör du och pappan, tillsammans med sonen, diskutera om växelvis boende är lämpligt just nu. Det låter som att fyra personer, under en vecka, ska samsas i en två-rumslägenhet. Det förutsätter också att det råder goda relationer mellan dem och att sonen har möjlighet till studiero. 

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Har jag rätt till både underhållsbidrag och underhållsstöd?
Jag betalar varje månad fullt underhållsstöd till Försäkringskassan (FK). Men mamman vägrar acceptera att jag gör avdrag för de dagar min dotter är hos mig. Det handlar om sex dygn per månad.

Mamman motiverar detta med att det kostar att ha barn. Hon köper bland annat dyra märkeskläder till flickan utan att i förväg samråda med mig. Jag anser att det går lika bra med billigare kläder och att det är mammans ensak om hon väljer att köpa onödigt dyra saker.

Om jag skulle begära avdrag för umgänge kommer mamman i sin tur begära att jag ska betalar en del av avgiften för förskola/fritidshem plus andra liknande avgifter.

Har man som boendeförälder rätt till både underhållsbidrag och underhållsstöd?

Kan mamman som boförälder begära att jag ska dela på kostnader för barnet, till exempel för fritidsaktiviteter och kläder, som jag inte fått vara med att besluta om eller anser mig ha råd med?

Kan mamman begära att jag ska stå för hälften av avgifter, till exempel för förskola om jag utnyttjar avdragsreglerna vid underhållsstöd?

Räknas min sambos inkomst med i min ekonomi om mamman skulle begära underhållsbidrag av mig?

Svar:

Läs mer...