Min son är 10 år och bor växelvis. Hans pappa bor trångt och fram till nu har sonen delat rum med sin honom. Nu har hans pappa skaffat flickvän så sonen får flytta ut i vardagsrummet där även hans farmor sover.

Har sonen rätt till eget rum vid växelvis boende?

Svar:

Föräldrar kan efter en separation/skilsmässa bestämma att barnen ska ett växelvis boende. Väljer de ett växelvis boende förväntas de ha ovanligt bra samarbete för att detta boende inte ska innebära stora och negativa förändringar för barnet. Varken när det gäller skola, kamratkontakter, fritidsaktiviteter och ekonomisk standard.

Ett barn har enligt lagen ingen rättighet till eget rum vid växelvis boende; lagstiftarna har alltså överlåtit till föräldrarna att bedöma vad som är bäst för barnet. Men föräldrarna bör bereda barnet en liknande bostadsstandard hos dem båda. Man bör undvika trångboddhet, men behovet av ett eget rum för ett barn uppkommer i allmänhet först i början av tonåren.

I det här specifika fallet bör du och pappan, tillsammans med sonen, diskutera om växelvis boende är lämpligt just nu. Det låter som att fyra personer, under en vecka, ska samsas i en två-rumslägenhet. Det förutsätter också att det råder goda relationer mellan dem och att sonen har möjlighet till studiero. 

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Kan jag skriva en fullmakt för en viss tid?

Jag har ensam vårdnad om min 12-åring. Vill pga utlandsvistelse ha gemensam vårdnad med pappan och vi är överens. Familjerätten säger jag måste skriva avtal här på konsulatet. Men nu ska jag flytta till tredje land så familjerättens papper hinner inte komma fram. Kan jag i stället skriva en egen fullmakt med två vittnen till pappan på obestämd eller viss tid så han kan ta beslut angående skola, sjukvård etc.?

Svar:

Vårdnaden kan inte överlåtas på viss tid, men en fullmakt kan skriva på viss tid. Du behöver inte bevittna den, men det skadar inte. Att låta vittnen till en sådan sak görs framförallt för att säkra bevisning för framtida domstolstvist, men det är inget krav.

Även om jag förstår att detta svar riskerar att komma dig tillhanda för sent så föreslår jag att du låter familjerätten skicka pappren till dig via e-post. Så skriver du ut, undertecknar dem och låter konsulatet skicka dem till familjerätten, alternativt att du skickar dem själv till familjerätten så får barnets pappa gå dit och skriva på dem.

Prio Advokatbyrå