Min kille har två barn, 14 och 11 år gamla. Under sommaren har han och barnens mamma varit på samarbetssamtal hos soc och kommit överens om att barnen ska bo varannan vecka måndag-måndag.

Först började det med att den äldsta har börjat stanna någon dag extra hos mamman. Nu vill även den yngre stanna där extra för att deras bonussyskon är där ons-ons. Hon skrev ett sms och sa att får hon inte komma ons-ons vill hon bara vara där varannan helg.

Mamman till barnen säger inget, utan tycker mer att barnen får välja. Men på sätt då tycker vi att hon hindrar umgänget för pappan. Om hon höll sig till överenskommelsen borde dessa problem inte uppstå.

Vad har min pojkvän för rättigheter att säga ifrån? Att det är måndag-måndag som gäller, eller måste han lyssna på barnen och låta dem bestämma detta?

Svar:

Det förefaller som om föräldrarna, med hjälp av socialtjänstens familjerätt, har kommit fram till en överenskommelse om barnens boende; de ska bo växelvis hos dem båda. Det framgår dock inte om barnen, som är förhållandevis stora, har varit delaktiga eller om de har sagt sin mening om föräldrarnas överenskommelse.

Nu när det har gått en tid vill barnen bo mer tid hos sin mamma. Hon förhåller sig passiv, enligt dig, och överlåter till barnen att bestämma. Därigenom anser pappan att mamman hindrar barnens umgänge med honom. Vidare anser han att allt skulle fungera om föräldrarna höll sig till den ursprungliga överenskommelsen.

När det gäller frågor om barns boende och umgänge med sina särlevande föräldrar ska man utgå ifrån att det är de vuxna som ytterst ska bestämma boendet, efter att ha lyssnat på sina barns önskemål. När det gäller umgänget tillhör umgängesrätten, enligt lagen, barnen och inte de vuxna. Alltså ska föräldrar utgå från barnets behov och vilja samt deras ålder och mognad.

Föräldrarna, i det här fallet, bör i denna situation, sätta sig ned och lyssna på barnen innan de tar ställning till ifall de ska ändra den tidigare överenskommelsen om boendet. Väljer föräldrarna att frångå det växelvisa boendet innebär det samtidigt att de måste komma överens om barnens umgänge med den förälder som barnen inte bor med. Vilket innebär att föräldrarna ska bevaka barnens behov och rättigheter utifrån deras mognad och utveckling.

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Kan jag skriva en fullmakt för en viss tid?

Jag har ensam vårdnad om min 12-åring. Vill pga utlandsvistelse ha gemensam vårdnad med pappan och vi är överens. Familjerätten säger jag måste skriva avtal här på konsulatet. Men nu ska jag flytta till tredje land så familjerättens papper hinner inte komma fram. Kan jag i stället skriva en egen fullmakt med två vittnen till pappan på obestämd eller viss tid så han kan ta beslut angående skola, sjukvård etc.?

Svar:

Vårdnaden kan inte överlåtas på viss tid, men en fullmakt kan skriva på viss tid. Du behöver inte bevittna den, men det skadar inte. Att låta vittnen till en sådan sak görs framförallt för att säkra bevisning för framtida domstolstvist, men det är inget krav.

Även om jag förstår att detta svar riskerar att komma dig tillhanda för sent så föreslår jag att du låter familjerätten skicka pappren till dig via e-post. Så skriver du ut, undertecknar dem och låter konsulatet skicka dem till familjerätten, alternativt att du skickar dem själv till familjerätten så får barnets pappa gå dit och skriva på dem.

Prio Advokatbyrå