Jag är uppvuxen med min styvfar och min mamma, och har ingen kontakt alls med min biologiske far. Tyvärr har min styvpappa och mamma separerat för många år sedan, och är alltså inte tillsammans längre.

Min högsta önskan här i livet, är att adopteras av min styvfar, men har fått reda på att det inte går, så länge de inte är gifta. Och det kommer de aldrig att bli.

Så frågan är om det är helt kört att bli adopterad av honom i så fall? Om detta inte går, vart kan man höra av sig i så fall och framföra sina åsikter, och försöka påverka lagen?

Svar:

När det gäller adoption, såväl av minderåriga som av vuxna, så gäller att den som adopterar (adoptanten) träder i de biologiska föräldrarnas ställe. Eftersom lagstiftaren inte ansett det önskvärt att endast den ena maken i ett äktenskap adopterar så kan man som gift endast adoptera tillsammans med sin make, inte ensam. Omvänt kan den som inte är gift endast adoptera ensam.

I en situation som din innebär det att du i och för sig skulle kunna adopteras av din styvfar, men med den konsekvensen att han träder i båda dina biologiska föräldrars ställe. Det skulle alltså få till följd att du i rättslig mening inte längre betraktas som barn till din mor.

Som jag förstår dig är detta naturligtvis inte vad du vill, och det betyder att det i realiteten tyvärr inte är möjligt för din styvfar att adoptera dig. Vissa av de rättsliga följderna av att en person anses som barn till någon annan kan man lösa på andra sätt. T.ex. kan din styvfar välja att i testamente tillse att du får del i hans kvarlåtenskap (egendom som en avliden person lämnar efter sig).

Vad gäller möjligheten att påverka lagstiftningen så är det Riksdagen som beslutar om reglerna på det här området. Frågan om att modernisera lagstiftningen om adoption så att den bättre speglar hur familjerelationer ofta ser ut idag kommer upp då och då. Det du kan göra är att vända dig till de av riksdagens ledamöter som arbetar med dessa frågor och framföra dina synpunkter. Du hittar kontaktuppgifter till dem på Riksdagens hemsida,www.riksdagen.se.

Prio Advokatbyrå

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Kan jag skriva en fullmakt för en viss tid?

Jag har ensam vårdnad om min 12-åring. Vill pga utlandsvistelse ha gemensam vårdnad med pappan och vi är överens. Familjerätten säger jag måste skriva avtal här på konsulatet. Men nu ska jag flytta till tredje land så familjerättens papper hinner inte komma fram. Kan jag i stället skriva en egen fullmakt med två vittnen till pappan på obestämd eller viss tid så han kan ta beslut angående skola, sjukvård etc.?

Svar:

Vårdnaden kan inte överlåtas på viss tid, men en fullmakt kan skriva på viss tid. Du behöver inte bevittna den, men det skadar inte. Att låta vittnen till en sådan sak görs framförallt för att säkra bevisning för framtida domstolstvist, men det är inget krav.

Även om jag förstår att detta svar riskerar att komma dig tillhanda för sent så föreslår jag att du låter familjerätten skicka pappren till dig via e-post. Så skriver du ut, undertecknar dem och låter konsulatet skicka dem till familjerätten, alternativt att du skickar dem själv till familjerätten så får barnets pappa gå dit och skriva på dem.

Prio Advokatbyrå