Jag är uppvuxen med min styvfar och min mamma, och har ingen kontakt alls med min biologiske far. Tyvärr har min styvpappa och mamma separerat för många år sedan, och är alltså inte tillsammans längre.

Min högsta önskan här i livet, är att adopteras av min styvfar, men har fått reda på att det inte går, så länge de inte är gifta. Och det kommer de aldrig att bli.

Så frågan är om det är helt kört att bli adopterad av honom i så fall? Om detta inte går, vart kan man höra av sig i så fall och framföra sina åsikter, och försöka påverka lagen?

Svar:

När det gäller adoption, såväl av minderåriga som av vuxna, så gäller att den som adopterar (adoptanten) träder i de biologiska föräldrarnas ställe. Eftersom lagstiftaren inte ansett det önskvärt att endast den ena maken i ett äktenskap adopterar så kan man som gift endast adoptera tillsammans med sin make, inte ensam. Omvänt kan den som inte är gift endast adoptera ensam.

I en situation som din innebär det att du i och för sig skulle kunna adopteras av din styvfar, men med den konsekvensen att han träder i båda dina biologiska föräldrars ställe. Det skulle alltså få till följd att du i rättslig mening inte längre betraktas som barn till din mor.

Som jag förstår dig är detta naturligtvis inte vad du vill, och det betyder att det i realiteten tyvärr inte är möjligt för din styvfar att adoptera dig. Vissa av de rättsliga följderna av att en person anses som barn till någon annan kan man lösa på andra sätt. T.ex. kan din styvfar välja att i testamente tillse att du får del i hans kvarlåtenskap (egendom som en avliden person lämnar efter sig).

Vad gäller möjligheten att påverka lagstiftningen så är det Riksdagen som beslutar om reglerna på det här området. Frågan om att modernisera lagstiftningen om adoption så att den bättre speglar hur familjerelationer ofta ser ut idag kommer upp då och då. Det du kan göra är att vända dig till de av riksdagens ledamöter som arbetar med dessa frågor och framföra dina synpunkter. Du hittar kontaktuppgifter till dem på Riksdagens hemsida,www.riksdagen.se.

Prio Advokatbyrå

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Har jag rätt till både underhållsbidrag och underhållsstöd?
Jag betalar varje månad fullt underhållsstöd till Försäkringskassan (FK). Men mamman vägrar acceptera att jag gör avdrag för de dagar min dotter är hos mig. Det handlar om sex dygn per månad.

Mamman motiverar detta med att det kostar att ha barn. Hon köper bland annat dyra märkeskläder till flickan utan att i förväg samråda med mig. Jag anser att det går lika bra med billigare kläder och att det är mammans ensak om hon väljer att köpa onödigt dyra saker.

Om jag skulle begära avdrag för umgänge kommer mamman i sin tur begära att jag ska betalar en del av avgiften för förskola/fritidshem plus andra liknande avgifter.

Har man som boendeförälder rätt till både underhållsbidrag och underhållsstöd?

Kan mamman som boförälder begära att jag ska dela på kostnader för barnet, till exempel för fritidsaktiviteter och kläder, som jag inte fått vara med att besluta om eller anser mig ha råd med?

Kan mamman begära att jag ska stå för hälften av avgifter, till exempel för förskola om jag utnyttjar avdragsreglerna vid underhållsstöd?

Räknas min sambos inkomst med i min ekonomi om mamman skulle begära underhållsbidrag av mig?

Svar:

Läs mer...