MFoF informerar 2017:1

Upplysningar och utredningar om vårdnad, boende och umgänge när en part har skyddade personuppgifter.

Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd (MFoF) har samlat vad som gäller vad som gäller för upplysningar och utredningar om vårdnad, boende och umgänge när någon har skyddade personuppgifter.

I ärenden där barnet eller någon av föräldrarna har skyddade personuppgifter kan varje moment i handläggningen vara avgörande för en eller flera personers säkerhet. Därför måste både domstol och utredare visa särskild hänsyn. I praktiken kan det betyda att domstolen ser till att utredningen sköts av en annan socialnämnd än den i barnets hemkommun. Den utredare som nämnden utser kan i sin tur behöva avstå ifrån att ta in viss information, eftersom lagen inte tillåter att man i efterhand hemlighåller vem man pratat med.

Läs MFoF:s information 2017:1

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons