Adoptionscentrum har förmedlat den första internationella adoptionen till ett svenskt samkönat par. År 2003 ändrades partnerskapslagen i Sverige och förbudet mot adoption till samkönade par togs bort, vilket gjorde det möjligt att ansöka om medgivande att få ta emot ett adoptivbarn.

Ett medgivande från kommunen där man är skriven är en förutsättning för att kunna genomföra en nationell eller internationell adoption. Varje land bestämmer dock vilka krav som ställs på dem som vill adoptera och tidigare har inget av Adoptionscentrums samarbetsländer tagit emot ansökan om adoption från samkönade par.

Nyligen fattade dock Colombia beslutet att inte definiera par utifrån kön och adoption för samkönade par blev därmed möjligt. Adoptionscentrum är en ideell medlemsorganisation i Sverige som förmedlat internationella adoptioner sedan 1969. Adoptionscentrums arbete utgår ifrån att alla barn har rätt till en familj och där barnets bästa ska vara i fokus.

Källa:
Adoptionscentrum

Om Familjerätt på Nätet

Familjerätt på nätet är en privat webbplats med syfte att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten.

Om du behöver få kontakt med familjerätten - kontakta socialtjänsten där du bor. 

Tomas Törnqvist
Ansvarig utgivare
Socionom, medlare, utbildare och konsult. Verksam sedan 1987 inom socialtjänstens IFO, med inriktning på familjerätt.

Annons

Veckans Fråga

Hur gör man med information och umgänge vid växelvist boende?

Hur ska jag göra när mamman till min son ändrar tider på tex BVC utan att berätta det? Eller inte berättar för mig förrän efteråt att vår son tvingats uppsöka akut sjukvård?

Även högtider är ett problem. Det första året efter separationen har sonen tillbringat samtliga högtider hos sin mamma. Och nu till jul önskar jag att sonen är hemma hos mig på julafton, även om det är "mammas vecka". Vad rekommenderas där?

Svar:

Läs mer...