Annons

Här finns en publik del som innehåller information om föräldrabalkens och socialtjänstlagens bestämmelser om adoption, faderskap, vårdnad och andra ärenden som handläggs av socialtjänstens familjerätt.  

Här finns också en betalsida - Familjerätt på nätet Plus - där man får fördjupad vägledning och information i det vardagliga arbetet. Denna avdelning, främst riktad till handläggare inom socialtjänsten, kommer under hösten genomgå en omfattande renovering.

Välkommen till Socfamratt!

Hemsidans utveckling

Förutom när det är sommaruppehåll publiceras två frågor varje vecka. Vidare läggs två rättsfall upp per månad. När förändringar sker inom det familjerättsliga området bevakas dessa.

Betaltjänsten PLUS har för närvarande tekniska problem, vi återkommer när de är lösta.
 
Om det är något du saknar eller har andra funderingar; kontakta oss här.

Veckans Fråga

Kan han bekräfta faderskapet i Spanien?

Jag väntar barn med en kille som bor och arbetar i Spanien. Kan han på något sätt göra ett faderskapserkännande där, utan att jag närvarar, eller behöver han komma till Sverige för detta?

Svar:

Läs mer...

Sök

Om Familjerätt på Nätet

Hemsidan är en privat webbplats vars syfte är att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten. Ambitionen är också att bli en portal för dem som jobbar med dessa frågor.

Kontakta socialtjänsten där du bor ifall du behöver få kontakt med en handläggare.

Frågor? Kontakta oss här.

Annons
Annons