Annons

Här finns en publik del som innehåller information om föräldrabalkens och socialtjänstlagens bestämmelser om adoption, faderskap, vårdnad och andra ärenden som handläggs av socialtjänstens familjerätt.  

Här finns också en betalsida - Familjerätt på nätet Plus - där man får fördjupad vägledning och information i det vardagliga arbetet. Denna avdelning, främst riktad till handläggare inom socialtjänsten, kommer under hösten genomgå en omfattande renovering.

Välkommen till Socfamratt!

Hemsidans utveckling

Förutom när det är sommaruppehåll publiceras två frågor varje vecka. Vidare läggs två rättsfall upp per månad. När förändringar sker inom det familjerättsliga området bevakas dessa.

Betaltjänsten PLUS har för närvarande tekniska problem, vi återkommer när de är lösta.
 
Om det är något du saknar eller har andra funderingar; kontakta oss här.

Veckans Fråga

Har jag rätt till barnet när det är ett spädbarn?

Jag är gravid i sjunde veckan. Pappan har och sagt att han inte vill vara med under graviditeten men att han vill vara med när barnet är fött. Han kommer från Marocko och min största rädsla är att han kommer vilja ta barnet ifrån mig helt. Har inte känt honom länge nog, bara 5 månader, och vet inte vad han kan göra när han blir rabiat.

Har jag rätt till barnet när det är ett spädbarn? Vad finns det för skydd om hot uppstår?

Svar:

Läs mer...

Sök

Om Familjerätt på Nätet

Hemsidan är en privat webbplats vars syfte är att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten. Ambitionen är också att bli en portal för dem som jobbar med dessa frågor.

Kontakta socialtjänsten där du bor ifall du behöver få kontakt med en handläggare.

Frågor? Kontakta oss här.

Annons
Annons