Annons

Här finns en publik del som innehåller information om föräldrabalkens och socialtjänstlagens bestämmelser om adoption, faderskap, vårdnad och andra ärenden som handläggs av socialtjänstens familjerätt.  

Här finns också en betalsida - Familjerätt på nätet Plus - där man får fördjupad vägledning och information i det vardagliga arbetet. Denna avdelning, främst riktad till handläggare inom socialtjänsten, kommer under hösten genomgå en omfattande renovering.

Välkommen till Socfamratt!

Hemsidans utveckling

Förutom när det är sommaruppehåll publiceras två frågor varje vecka. Vidare läggs två rättsfall upp per månad. När förändringar sker inom det familjerättsliga området bevakas dessa.

Betaltjänsten PLUS har för närvarande tekniska problem, vi återkommer när de är lösta.
 
Om det är något du saknar eller har andra funderingar; kontakta oss här.

Veckans Fråga

Har min pojkvän rätt att säga ifrån?

Min kille har två barn, 14 och 11 år gamla. Under sommaren har han och barnens mamma varit på samarbetssamtal hos soc och kommit överens om att barnen ska bo varannan vecka måndag-måndag.

Först började det med att den äldsta har börjat stanna någon dag extra hos mamman. Nu vill även den yngre stanna där extra för att deras bonussyskon är där ons-ons. Hon skrev ett sms och sa att får hon inte komma ons-ons vill hon bara vara där varannan helg.

Mamman till barnen säger inget, utan tycker mer att barnen får välja. Men på sätt då tycker vi att hon hindrar umgänget för pappan. Om hon höll sig till överenskommelsen borde dessa problem inte uppstå.

Vad har min pojkvän för rättigheter att säga ifrån? Att det är måndag-måndag som gäller, eller måste han lyssna på barnen och låta dem bestämma detta?

Svar:

Läs mer...

Sök

Om Familjerätt på Nätet

Hemsidan är en privat webbplats vars syfte är att sprida information om de familjerättsfrågor som handläggs av socialtjänsten. Ambitionen är också att bli en portal för dem som jobbar med dessa frågor.

Kontakta socialtjänsten där du bor ifall du behöver få kontakt med en handläggare.

Frågor? Kontakta oss här.

Annons
Annons